10.1.22: A New Year, A New Festival

Een Nieuw Jaar, een Nieuw Festival!

Het Arte Amanti Team wenst alle sponsors, partners, vrienden, beschermleden, toeschouwers en allen die het Festival een warm hart toedragen een gezond, vreugdevol, muzikaal en liefdevol 2022.

Een nieuw jaar, een nieuwe editie van het festival! De komende weken verschijnt het programma voor editie 2022 mondjesmaat op onze website, hou onze kalender dus goed in de gaten! Zoals elk jaar geven wij opnieuw een podium aan internationale muzikale persoonijkheden, “rising stars” en (piep)jong talent op locaties buiten de gekende concertcircuits en vast ook ergens bij jou in de buurt!

Een voorproevertje van rising stars en jong talent mag je verwachten op 11 februari 2022 in Veurne. Op 10 maart gaat het festival dan echt van start! Hou onze kalender in de gaten, er zullen wekelijks concerten worden toegevoegd. We geven ook al mee dat we ons festivaljaar op 10 juni feestelijk zullen afsluiten met een fundraising-verrassings-event: (verrassings)optredens, meet & greets, kaas en wijn … kortom, een avond om nooit meer te vergeten. Inschrijven hiervoor kan door 50€ per persoon te storten op ons rekeningnummer BE85 7370 2653 5506 met vermelding: “Fundraising event 10 juni 2022”.

We kijken ernaar uit om jullie talrijk op onze concerten te mogen verwelkomen!


A New Year, a New Festival!

The Arte Amanti Team wishes all sponsors, partners, friends, patrons, spectators and all who have a warm heart for the Festival a healthy, joyful, musical and loving 2022.

A new year, a new edition of the festival! In the coming weeks, the program for the 2022 edition will gradually appear on our website, so keep an eye on our calendar! Like every year, we once again give a stage to international musical personalities, “rising stars” and (very) young talent at locations outside the known concert circuits and probably also somewhere near you!

You can expect a taster of rising stars and young talent on 11 February 2022 in Veurne and the festival will be launched at full speed on March 10! Keep an eye on our calendar, concerts will be added weekly. We would also like to announce that we will festively close our festival year on June 10 with a fundraising-surprise-event: (surprise) performances, meet & greets, cheese and wine… in short, an evening you will never forget! You can register to attend this event by wiring 50 € per person into our account number BE85 7370 2653 5506 with mention: “Fundraising event 10 June 2022”.

We look forward to welcoming many of you to our concerts!