Skip to content

Eva Maeyaert

  Harp

  English version

  Eva Maeyaert begon het harpspelen op 7-jarige leeftijd. Haar liefde voor de harp groeide al heel snel en daarom besloot ze over te schakelen naar het kunstonderwijs. Ze vervolgde haar studies aan de!Kunsthumaniora te Antwerpen, als student van Eva Verheyen. In 2015 zette ze haar studies verder aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen, waar ze student was van Sophie Hallynck, Emma Wauters en Eline Groslot. In juni 2018 behaalde ze haar bachelordiploma met onderscheiding. In september 2018 trok ze naar the Royal Northern College of Music (Manchester, Engeland) voor een masteropleiding bij Eira Lynn Jones, dankzij de grote steun van the Thomas Jellis Bequest (’18-’19), the Rachael Mackaness Charitable Trust (’18-’19) en the Rowland Hardy Award (’19-’20). Deze studie combineert ze met een masteropleiding aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. In juni 2020 behaalde Eva haar masterdiploma aan the Royal Northern College of Music en aan het Conservatorium van Antwerpen met grote onderscheiding.

  Ze speelde recent in masterclasses bij befaamde harpisten zoals Marie Leenhardt, Imogen Barford en Anneleen Lenaerts, waar ze volgende werken mocht uitvoeren: Pictures at an Exhibition (M. Ravel), Légende (H. Renié) en Féerie (M. Tournier). Ze speelde al verscheidene uitvoeringen in de RNCM Concert Hall als deel van een ensemble of orkest. In 2019 kreeg ze een plaats aangeboden voor een Professional Placement bij de BBC Philharmonic en kreeg ze de kans om met the Hallé Orchestra te spelen in the Bridgewater Hall.

  Als zangeres in Fine Fleur kreeg ze de kans om deel te nemen aan Lord of the Rings in concert (Sportpaleis, Antwerpen), Ennio Morricone in concert (Parijs), en Night of the Proms (België, Nederland en Duitsland).

  Eva is zeer geïnteresseerd in kamermuziek. Ze deed al enkele concerten met haar harp duo Les 94 Cordes en Belspa Ensemble (harp-fluit). In 2016 won ze een eerste prijs op La Concours Français de la Harpe te Limoges (Frankrijk) in de categorie supérieur.

  Momenteel geeft ze de lessen MCV aan de academie van Bornem en is ze leerkracht Muzikale Opvoeding aan het GO Technisch Atheneum Kapellen.

  Video: Eva Maeyaert stelt zichzelf voor als Arte Amanti Jong Talent 2021
  Onderaan deze pagina kan je nog twee video’s van Eva vinden. 


  Eva started playing the harp at the age of 7. Her love for the harp grew very quickly, so she decided to switch to art education to continue her studies at the Kunsthumaniora in Antwerp, as a student of Eva Verheyen. In 2015 she continued her studies at the Royal Conservatory of Antwerp, where she was a student of Sophie Hallynck, Emma Wauters and Eline Groslot. In June 2018 she received her bachelor’s degree with distinction. In September 2018 she went to the Royal Northern College of Music (Manchester, England) for a master’s degree with Eira Lynn Jones, thanks to the great support of the Thomas Jellis Bequest (’18 -’19), the Rachael Mackaness Charitable Trust (’18 -’19) and the Rowland Hardy Award (’19 -’20). She combines this study with a master’s degree at the Royal Conservatory of Antwerp. In June 2020 Eva received her master’s degree from the Royal Northern College of Music and the Conservatory of Antwerp with great distinction.

  She recently played in masterclasses with famous harpists such as Marie Leenhardt, Imogen Barford and Anneleen Lenaerts, where she performed the following works: Pictures at an Exhibition (M. Ravel), Légende (H. Renié) and Féerie (M. Tournier). She has played several performances in the RNCM Concert Hall as part of an ensemble or orchestra. In 2019 she was offered a place for a Professional Placement with the BBC Philharmonic and was given the opportunity to play with the Hallé Orchestra at the Bridgewater Hall.

  As a singer in Fine Fleur, she had the opportunity to participate in Lord of the Rings in concert (Sportpaleis, Antwerp), Ennio Morricone in concert (Paris), and Night of the Proms (Belgium, Netherlands, and Germany).

  Eva is very interested in chamber music. She has already performed several concerts with her harp duo Les 94 Cordes and Belspa Ensemble (harp-flute). In 2016 she won a first prize at La Concours Français de la Harpe in Limoges (France) in the supérieur category.

  She currently teaches MCV at the Academy of Bornem and is a teacher of Musical Education at GO Technisch Atheneum Kapellen.