Skip to content

George Tyriard

  Piano – Arte Amanti Rising Star 2021

  English version

  George Tyriard werd geboren in 1994 en begon op 8-jarige leeftijd met privélessen piano.

  Het jaar nadien vervolgde hij zijn lessen bij Diony D’haenen aan de muziekschool van Veurne. Hij speelde aanvankelijk viool en piano, maar specialiseerde zich al snel in piano. Later volgde hij privélessen bij onder andere Alexander Bessant, Marcel Mombeek en Stanislas Deriemaeker.

  Toen George 16 was begon hij zijn studies bij Heidi Hendrickx en Levente Kende aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. In 2015 behaalde hij zijn bachelordiploma met grootste onderscheiding. In 2017 behaalde hij zijn masterdiploma onder de leiding van Sergei Edelmann. Hij volgde daarnaast verschillende masterclasses en lessen bij onder andere Eliane Rodriguez, Jan Wijn, Ilya Itin, Steven Osborne, Piet Kuijken en Vitaly Samoshko. Momenteel studeert hij wiskunde aan de Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn, waar hij ook als muzikant actief is.

  George gaf zijn eerste recital op 13-jarige leeftijd. Toen hij 16 was won hij de Steinway-wedstrijd in de hoogste categorie. Hij trad op met Levente Kende in Knokke, speelde met Vitaly Samoshko en Yanna Penson in de opera van Gent en was te zien in Klara in de Singel. Hij vormt een kamermuziekduo met Veronique De Raedemaeker, met wie hij onlangs een cd heeft opgenomen die bekroond werd door Klara.


  George Tyriard was born in 1994 and started taking private piano lessons at the age of 8.
  The following year he continued his lessons with Diony D’haenen at the music school in Veurne. He initially played the violin and piano, but soon specialized in piano. Later he took private lessons with Alexander Bessant, Marcel Mombeek and Stanislas Deriemaeker, among others.

  At the age of 16 George started his studies with Heidi Hendrickx and Levente Kende at the Royal Conservatory of Antwerp. In 2015 he obtained his bachelor’s degree with highest distinction. In 2017 he obtained his master’s degree under the direction of Sergei Edelmann.

  He also took several masterclasses and lessons with Eliane Rodriguez, Jan Wijn, Ilya Itin, Steven Osborne, Piet Kuijken, Vitaly Samoshko, among others. He is currently studying mathematics at the Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn, where he is also active as a musician.

  He gave his first recital at the age of 13. When he was 16, he won the top-tier Steinway competition. He performed with Levente Kende in Knokke, played with Vitaly Samoshko and Yanna Penson in the opera of Ghent and was shown in Klara in the Singel. He forms a chamber music duo with Veronique De Raedemaeker, with whom he recently recorded a CD that was awarded by Klara.