Skip to content

Nathalie Van Meirvenne

  Fluit, Flute

  English version

  Nathalie Van Meirvenne behaalde in 2020 haar Master in de uitvoerende muziek aan KASK & Conservatorium te Gent waar ze studeerde bij Myriam Graulus en Dorine Schade. Tevens behaalde ze datzelfde jaar haar Educatieve Master. Via het Erasmus programma studeerde ze in 2018 een semester aan The Royal Conservatoire of Scotland wat een verrijking betekende op kamermuzikaal en orkestraal vlak.

  Ze is sinds jonge leeftijd gepassioneerd door enerzijds oude en traditionele muziek en anderzijds door hedendaagse muziek. Haar passie voor nieuwe muziek uit zich voornamelijk in het op zoek gaan naar nieuw repertoire, solo-en kamermuziek, het samenwerken met verscheidene componisten en het oprichten van een kamermuziekensemble, EMC Extended Music Collective. Momenteel is Nathalie actief als leerkracht en freelancer en volgt ze een Postgraduaat Kamermuziek aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel samen met harpist Stef van Vynckt. Hiervoor spelen ze zowel bestaand repertoire als nieuwe composities.


  Nathalie Van Meirvenne obtained her Masters in performing music in 2020 at KASK & Conservatory in Ghent where she studied with Myriam Graulus and Dorine Schade. She also obtained her Educational Master in the same year. Via the Erasmus program, she studied for a semester at The Royal Conservatoire of Scotland in 2018, which enriched chamber music and orchestral levels.

  Since a young age she has been passionate about old and traditional music on the one hand, and contemporary music on the other. Her passion for new music is mainly expressed in the search for new repertoire, solo and chamber music, collaborating with various composers and founding a chamber music ensemble, EMC Extended Music Collective. Nathalie is currently active as a teacher and freelancer and is following a Postgraduate Chamber Music at the Royal Conservatory in Brussels together with harpist Stef van Vynckt. For this they play both existing repertoire and new compositions.