Noreen Broeckhove

Piano – Arte Amanti Rising Star 2021

English version

Noreen Broeckhove startte op 13-jarige leeftijd met pianospelen. Muziek was toen niet nieuw voor haar want haar allereerste muziekjaren speelde ze vool. Na enkele jaren besloot ze haar zinnen te zetten op de piano en begon ze haar Bachelor in het Conservatorium Gent bij docent Vitaly Samoshko. Haar Master zette ze verder in het Koninklijk Conservatorium Antwerpen bij docent Sergei Edelmann. Vorig jaar rondde ze haar pedagogisch diploma af en ze geeft nu les in de muziekacademie ‘Poel’ Gent, Ma’go Antwerpen en Apk Gent. Haar hart verloor ze aan sociaal artistieke projecten (vzw fluisterhuis, vzw Victoria Deluxe, vzw the New What Now, collectief Werktitel!…) Verder trad ze op in verschillende zalen zowel als soliste als in kamermuziekverband.


Noreen Broeckhove started playing the piano at the age of 13. Music was not new to her at the time because she played the violin her very first years of music. After a few years she decided to set her sights on the piano and started her Bachelor in the Conservatory of Ghent with teacher Vitaly Samoshko. She continued her Masters at the Royal Conservatory of Antwerp with teacher Sergei Edelmann. Last year she completed her pedagogical diploma and she now teaches at the music academy ‘Poel’ Ghent, Ma’go Antwerp and Apk Ghent. She lost her heart to social artistic projects (vzw whisperhuis, vzw Victoria Deluxe, vzw the New What Now, collective Werktitel! …). She also performed in various halls as a soloist and in chamber music.