Skip to content

1.11.2023: Arte Amanti kondigt samenwerkingen aan met Experience Klassiek, Chateau d’Aigremont en Beaujean

  Arte Amanti annouces collaborations with Experience Klassiek, Chateau d’Aigremont and Beaujean (English text: see below)

  Voor het festivalseizoen 2024 gaat Arte Amanti samenwerkingen aan met Experience Klassiek, een initiatief van pianist Ruben Plazier, Chateau d’Aigremont een initiatief van cellist Pierre Fontenelle en Beaujean, een initiatief van pianist Aaron Waijnberg.

  Experience Klassiek:

  Ervaar klassieke muziek op een nieuwe en betoverende manier! Stel u voor dat u door een museum loopt en een prachtig schilderij bewondert. Dat is al indrukwekkend, maar wanneer een gids u meeneemt en u vertelt over de diepere betekenis en verborgen details, komt datzelfde kunstwerk echt tot leven. Bij Experience Klassiek doen we hetzelfde voor klassieke muziek. We brengen muziek tot leven met boeiende verhalen en onverwachte wendingen, waardoor u een nog diepere connectie met de muziek krijgt.
  Website Experience Klassiek

  Beaujean-Live:

  De artistieke leiding van Beaujean is verheugd om in hun prachtige kader een concertreeks uit te bouwen. U zal er van nabij kunnen meemaken hoe topsolisten uit binnen- en buitenland u vergasten op boeiende programma’s. Of hoe zorgvuldig geselecteerde jonge talenten zich aan u voorstellen. Zo zal onder meer de geschiedenis, de praktijk en de betekenis van de liedcultuur en nu ook de instrumentale kamermuziek (ism Arte Amanti) op een creatieve, innovatieve en duurzame manier ontsloten worden. Zo wordt Beaujean een concertlocatie met aandacht voor reflectie en dialoog, een platform voor musici met een verhaal.
  Website Beaujean-Live

  Chateau d’Aigremont: Châteu d’Aigremont (visitezliege.be)


  Arte Amanti annouces collaborations with Experience Klassiek, Chateau d’Aigremont and Beaujean

  For the 2024 festival season, Arte Amanti is entering into collaborations with Experience Klassiek, an initiative of pianist Ruben Plazier, Chateau d’Aigremont, an initiative of cellist Pierre Fontenelle, and Beaujean, an initiative of pianist Aaron Waijnberg.

  Experience Klassiek:

  Experience classical music in a new and enchanting way! Imagine walking through a museum and admiring a beautiful painting. That’s already impressive, but when a guide takes you along and tells you about the deeper meaning and hidden details, that same work of art really comes to life. At Experience Klassiek we do the same for classical music. We bring music to life with compelling stories and unexpected twists, giving you an even deeper connection with the music.
  Website Experience Klassiek

  Beaujean-Live:

  The artistic direction of Beaujean is pleased to develop a concert series in their beautiful setting. You will be able to experience firsthand how top soloists from home and abroad treat you to fascinating programs. Or how carefully selected young talents introduce themselves to you. In this way, the history, practice and meaning of song culture and now also instrumental chamber music (in collaboration with Arte Amanti) will be made available in a creative, innovative and sustainable way. In this way, Beaujean becomes a concert location with a focus on reflection and dialogue, a platform for musicians with a story.
  Website Beaujean-Live

  Chateau d’Aigremont: Châteu d’Aigremont (visitezliege.be)