Skip to content

About Arte Amanti

Ons Verhaal

For ENGLISH, please, scroll down. 

Arte Amanti werd in 2009 opgericht als een uniek kamermuziekfestival met een origineel concept. Wat begon met 5 concerten in 2009, groeide uit tot een Festival met meer dan 50 concerten per jaar! Het merendeel vindt plaats tijdens het Festival maar sinds 2020 en dankzij de samenwerking met Utopia / De Werf Aalst, onze nieuwe zomercursus en een uitgelezen reeks huisconcerten kunnen we meer kansen creëren voor Jong Talent en Rising Stars.

Jong uitzonderlijk talent

Ons primaire doel is om jong uitzonderlijk talent te stimuleren en te promoten door hen kansen te bieden om op te treden. Elk concert begint dan ook met een prelude door een jong talent, zoals ook vaak gedaan wordt in het populaire muziekcircuit. Dergelijke ervaringen zijn een essentiële stap voor onze jongeren om te kunnen groeien op het podium in een professionele context. Eénmaal ze zich hebben onderscheiden, worden ze Rising Stars en krijgen ze binnen het Festival een lunchconcert aangeboden. Arte Amanti werkt ook aan een artistiek parcours dat hen kan helpen om hun internationaal debuut te maken. 

Bijzondere internationale artistieke persoonlijkheden

Na de prelude gaat het concert verder met een recital van bijzondere internationale artistieke persoonlijkheden. Velen van hen werden voor het eerst opgemerkt op internationale wedstrijden zoals de Koningin Elisabethwedstrijd, Tchaikovski-wedstrijd, Enescu-wedstrijd, David Popper International Cello Competition Hungary, ARD Wettbewerb, Bloomington International Harp Competition… en hebben inmiddels een belangrijke plaats verworven op de internationale muziekscène.

Vele steden, dorpen en gemeenten

We brengen deze concerten doorheen het hele land, buiten de gekende concertcircuits en aan democratische prijzen. Dankzij de steun van onze sponsors en de vele steden, dorpen en gemeenten kunnen we concerten van topkwaliteit naar nieuwe locaties brengen, wat op zijn beurt nieuwe gemeenten inspireert om het festival in de toekomst te verwelkomen. We zijn er immers sterk van overtuigd dat muziekbeleving een basisrecht is en toegankelijk moet zijn voor iedereen!

Internationale samenwerking

In 2020 hebben we een uitwisselingsprogramma opgestart met (voorlopig) 4 internationale kamermuziekfestivals: Different Trains (Albanië), DAM (Kosovo), de “Florescu-Fernandez en vrienden cyclus” in Sibiu (Roemenië) en het Kamermuziekfestival in Bordeaux. Het doel is om een artistiek parcours te creëren zodat we boeiende artistieke persoonlijkheden in heel Europa kunnen introduceren en Rising Stars de mogelijkheid kunnen geven om hun internationaal debuut te maken.

Arte Amanti Academy

Omdat de behoeften van jonge talenten zo divers en complex zijn, werd in 2017 de Arte Amanti Academy opgericht, een kamerorkest dat niet alleen uitzonderlijk talent de kans geeft om te spelen met het beste van hun generatie, maar hen ook de kans biedt om ervaring op te doen in het spelen als solist met orkest. Een absolute noodzaak ter voorbereiding van belangrijke concerten, wedstrijden en audities!

The Festival

Year after year, the special atmosphere and familiarity of warm friendships bring both artists and the public back together to the Festival. Starting with 5 concerts in 2009 Arte Amanti grew to more than 50 concerts a year! The majority is performed during the Festival but since 2020 and thanks to the collaboration with Utopia /De Werf Aalst, our new Summer Course and an exquisite house concert series we are able to create more performing opportunities for Young Talents and Rising Stars.

Exceptional Artistic Personalities

Arte Amanti presents exceptional artistic personalities that enchant audiences with exceptionally beautiful chamber music recitals.

Vibrant Small Towns

The Festival takes place in dynamic cultural small cities throughout Belgium.

Young Talents

The primary goal of the festival is to stimulate and support young talent in any way we can. Each concert starts with a prelude by a young exceptional talent. Such performing opportunities are often scares for young talent but are a vital step in growing on stage in a professional context. Once they distinguish themselves they become Arte Amanti Rising Stars and are offered a lunchconcert in the Festival. To create even more performing opportunities for Young Talent and Rising Stars, we started a Summer Course and an exquisite house concerts series. National and international collaborations will result in an artistic parcours that will allow Rising Stars to make their international debut.

Prestigious Competition Laureates

Many of our artists first got noticed at international competitions as the Queen Elisabeth Competition, Tchaikovsky Competition, Enescu Competition, David Popper International Cello Competition Hungary, ARD Wettbewerb, Bloomington International Harp Competition and have now a significant place on the international scene.

National and International Collaborations

In 2020 the Festival started an exchange program with 4 International Chamber Music Festivals: Different Trains (Albania), DAM (Kosovo), the Florescu Fernandez and friends cycle in Sibiu (Romania) and the Chamber Music Festival in Bordeaux. Purpose is to create an artistic parcours to present the most interesting artistic personalities throughout Europe and allow Rising Stars to make their international debut.

Arte Amanti Academy

Because the needs of young talents are so diverse and complex we founded in 2017 the Arte Amanti Academy, a chamber orchestra that does not only give exceptional talent the chance to play with the best of their generation but also offers them the opportunity to get experience in playing as a soloist with orchestra. An absolute must in preparation for important concerts, competitions and auditions!

Years
1
Artists
1
Cities
1

Ons Team - Our Team

Alle medewerkers en helpende handen verbonden aan het festival zetten zich belangeloos en op vrijwillige basis in. 

All staff members and helping hands are committed to the Festival on a voluntary basis. 

Reinilde

Reinilde Leyers

Artistiek Directeur - Artistic Director
Reinilde Leyers richtte het Festival op in 2009 en is sindsdien de drijvende kracht.
Reinilde Leyers founded the Festival in 2009 and has been the driving force ever since.
katrien

Katrien Molders

Office Manager
Om de sterke groei van het Festival te kunnen bijbenen, fungeert Katrien Molders sinds 2020 als rechterhand van de Artistiek Directeur.
In order to keep up with the strong growth of the Festival, Katrien Molders acts as the right hand of the Artistic Director since 2020.

Helpende Handen - Helping Hands

Het Festival zou niet kunnen bestaan zonder de vele helpende handen, wij zijn hen dan ook zeer dankbaar! 
The festival could not exist without the many helping hands, a huge thank you to all of them! 

Gilberte Bayens
Dries Berings
Jozefien Biasino
Tineke Bombeeck
Katelijn Bombeke
Alex Christiaens
Patricia Carpentier
Marleen De Doncker
Laurent De Jaeger
Lieve De Neef
Arne Hanssens
Kristel Heremans
Johan Hernalsteen

Graphic Designer: Tom Van Damme
Webmaster: Isabelle Caugant

Marijke Kuyer
Erna Lauwaert
Jeroen Meul
David Poskin
Nina Poskin
Farida Rebahi
Ellen Van Cauwelaert
Michiel Van Cauwelaert
Arjan Van Dam
Herman Van Lierde
Marleen Van Holder
Daan Van Nieuwenborgh
Karine Verpoorten
Marian Vervust

Filmmaker/Fotograaf: Kilian De Sitter
Video and Photography: Kilian De Sitter