Skip to content

14.2.21: Arte Amanti announces NEW WEBSITE and 2021 DATES

    Het Arte Amanti Team heeft niet stil gezeten tijdens de covid-19 crisis. Tijd voor herbronning en dus lanceert het Festival vandaag zijn nagelnieuwe website en kondigt het in één beweging ook de concertdata voor seizoen 2021 aan. Het Festival brengt opnieuw internationale artistieke persoonlijkheden en uitzonderlijk jong talent naar steden en gemeenten buiten het reguliere cultuurcircuit. Benieuwd wanneer we bij jou in de buurt zijn? Neem dan een kijkje in onze evenementenkalender!

    Gezien de covid-19 crisis en de afhankelijkheid van de geldende covid-19 maatregelen, is het mogelijk dat een aantal concerten verplaatst moeten worden. Om tegemoet te komen aan onze noodlijdende artiesten en hen toch enig perspectief te kunnen bieden én om de cultuurhonger van velen te kunnen stillen, stelt Arte Amanti zich dit jaar uiterst flexibel op. Alle aangekondigde concerten zullen plaats vinden in de loop van 2021, maar wijzigingen zijn mogelijk en waarschijnlijk. Hou onze kalender alvast goed in de gaten!


    The Arte Amanti Team has been busy during the covid-19 crisis. Time to re-source, and so the Festival is launching its brand-new website today and, in one go, announcing the concert dates for the 2021 season. The Festival once again brings international artistic personalities and exceptionally young talent to cities and municipalities outside the regular cultural circuit. Curious when we are in your area? Then take a look at our event calendar!

    Given the covid-19 crisis and the dependence on the current covid-19 measures, it is possible that a number of concerts will be rescheduled. To offer our necessitous artists some prospect and to satisfy the longing for culture of many, Arte Amanti will be extremely flexible this year. All announced concerts take place in the course of 2021, changes are therefore possible and likely. Keep an eye on our calendar!