Skip to content

15.3.22: Schrijf NU in voor ons uniek fundraising-verrassingsevenement!

  OPGEPAST!!!! UITGESTELD NAAR LATERE DATUM

  Dankzij jullie genereuze steun hebben we in 2021 drie concerten met het Arte Amanti Kamerorkest kunnen brengen! Daarnaast hebben we in totaal 52 concerten gerealiseerd. Op zich al een “tour de force” gezien de bijzonder moeilijke omstandigheden!

  De pandemie heeft echter ook voor ons harde consequenties met een aanzienlijk financieel tekort dat we zo snel mogelijk willen stabiliseren.

  Daarom doen we dit jaar een bijzondere crowdfunding met verschillende opties:

  • U steunt het festival door uw genereuze bijdrage te storten op ons rekeningnummer: BE85 7370 2653 5506 of door hier te klikken. Vanaf 100 euro krijgt u een vermelding als “Vriend van het Festival” in het programmaboek en op de website.
  • Vanaf een storting van 50 euro p.p. kan u (tevens) deelnemen aan onze unieke fundraisingavond met (verrassings)optredens, meet & greets met artiesten en jong talent, kaas en wijn … kortom, een avond om nooit meer te vergeten. Dit event zou doorgaan op vrijdag 10 juni 2022 in Affligem, maar is uitgesteld naar een latere (nog te bepalen) datum. Schrijf nu in door 50€ pp te storten op ons rekeningnummer: BE85 7370 2653 5506 of door hier te klikken, Graag “Fundraisingavond” op uw storting vermelden.
  • Op vraag van velen willen we ook het peter- en meterschap nog verder uitbreiden. Vanaf een storting van 500 euro wordt u peter/meter van één van onze Jonge Talenten of Rising Stars met, indien gewenst,  vermelding als “Vriend van het Festival” in het programmaboek en op de website. Peters en meters ontvangen tevens een bijzondere uitgenodiging voor onze speciale fundraisingavond op 10 juni as.

  We hebben uw steun meer nodig dan ooit en bedanken u alvast om ons door deze uitzonderlijk moeilijke periode te helpen!


  ATTENTION : POSTPONED TO A LATER DATE!!!

  Thanks to your generous support, we were able to perform three concerts with the Arte Amanti Chamber Orchestra in 2021! In addition, we have realized a total of 52 concerts. In itself a “tour de force” given the particularly difficult circumstances!

  However, the pandemic also has hard consequences for us with a significant financial deficit that we want to stabilize as soon as possible.

  That is why we are organising a special crowdfunding this year with various options:

  • You support the festival by transferring your generous contribution to our account number: BE85 7370 2653 5506 or by clicking here. From 100 euros on, you will receive a mention as “Friend of the Festival” in the program book and on the website.
  • From a donation of 50 euros p.p. onwards, you can (also) participate in our unique fundraising evening with (surprise) performances, meet & greets with artists and young talent, cheese and wine… in short, an evening to never forget. This event would take place on Friday June 10, 2022 in Affligem, but is postponed to a later date, that will be announced as soon as possible. Register now by depositing €50 pp on our account number: BE85 7370 2653 5506 or by clicking here. Please state “Fundraising Evening” on your deposit.
  • At the request of many, we also want to further expand the godparentship. From a donation of 500 euros onwards, you become godmother/godfather of one of our Young Talents or Rising Stars with, if desired, a mention as “Friend of the Festival” in the program book and on the website. Godmothers and godfathers will also receive a special invitation to our fundraising evening on June 10th.

  We need your support more than ever and thank you in advance for helping us through this exceptionally difficult time!