Skip to content

11.4.21: Wij hebben u nodig! We need you!

  We willen in dit bijzondere COVID-19 jaar enkele concerten realiseren met ons eigen kamerorkest bestaande uit een 20-tal jonge talenten en met een aantal jonge solisten. Ook voor deze jonge mensen was 2020 een uitzonderlijk rampjaar. Alle optredens werden geannuleerd, soms opnieuw ingepland en weer geannuleerd: weg dromen, weg podiumervaring die zo belangrijk is voor de verdere ontwikkeling, weg appeltje voor de dorst of zelfs weg studiefinanciering! De lange periode zonder podiumkansen heeft velen onder hen bovendien onzeker gemaakt. Vaak krijgen ze hun instrumentlessen al bijna een jaar lang ‘online’ en van inspirerende ontmoetingen, uitwisselingen en orkest projecten was in deze periode al helemaal geen sprake.

  We willen deze jonge, uitzonderlijke talenten een hart onder de riem steken door hen een podium te bieden tijdens een reeks concerten eind juni 2021, zodat zij zich verder kunnen ontplooien en we hen een moreel, maar ook een financieel duwtje in de rug kunnen geven.

  Hiervoor zijn wij echter nog op zoek naar extra financiering! Indien wij 10.000 euro ophalen kunnen wij 36 jonge talenten, gedurende 2 avonden een podium geven. Met 15.000 euro kunnen we zelfs 3 concerten organiseren!

  Wil u dit of andere uitzonderlijke projecten steunen? Elke gift, groot of klein, is welkom en betekent een wereld van verschil voor onze jonge talenten.

  DONEER hier

  DONATE here


  Wordt u graag VRIEND, PETER of METER, of MECENAS van het Festival? Dat kan ook!

  Met elke gift vanaf 100 euro wordt u Vriend van het Festival! Wij nemen persoonlijk contact met u op om te kijken wat we met deze verbintenis voor u kunnen betekenen.

  Met elke gift vanaf 500 euro kan u meter of peter worden van een jong talent. Hierbij helpt u een specifiek jong talent zijn of haar droom waar te maken, door hem of haar te steunen door dik en dun. U kiest zelf wie u steunt en wij brengen jullie met elkaar in contact. Neem hier alvast een kijkje hier.

  Met elke gift vanaf 1000 euro wordt u Mecenas van het Festival! Wij nemen ook in dit geval persoonlijk contact met u op om te kijken wat we met deze verbintenis voor u kunnen betekenen.


  In this particular covid-19 year we want to organize a few concerts with our own chamber orchestra consisting of 20 young talents and a number of young soloists. 2020 was also an exceptional disaster year for these young people. All performances were cancelled, sometimes rescheduled and cancelled again: dreams gone, performing experiences that are so important for their further development gone,  nest egg gone or even study financing gone! The long period without performing opportunities has also made many of them insecure. Often they have been taking their instrument lessons “online” for almost a year and there were no inspiring encounters, exchanges and orchestral projects at all during this period.

  We want to support these young, exceptional talents by offering them a stage during a series of concerts at the end of June 2021, so that they can develop further and we can give them a moral, but also a financial boost.

  However, we are still looking for additional financing for this! If we collect 10,000 euros, we can give a stage to 36 young talents during 2 concerts. With 15,000 euros we can even organize 3 concerts!

  Do you want to support this exceptional project? Each and every donation, large or small, is welcome and makes a world of difference to our young talents.

  DONEER hier

  DONATE here


  Would you like to be FRIEND, GODMOTHER or GODFATHER, or PATRON of the Festival? With pleasure! 

  With every donation from 100 euros on you become a Friend of the Festival! We will contact you personally to see how we can shape this commitment.

  With every donation from 500 euros on you can become godmother or godfather of a young talent. You help a specific young talent to make his or her dream come true by supporting him or her through thick and thin. You choose who you support and we put you in touch with each other. Take a look here.

  With every donation from 1000 euros on you become Patron of the Festival! We will contact you personally to see how we can shape this commitment.