Skip to content

Akari Bastiaens

  Piano

  English version

  Akari Bastiaens heeft ondanks haar jonge leeftijd al heel wat podium ervaring. De jury van de Steinway Piano Competition Belgium beschreef haar als een witte raaf na haar optreden tijdens de finale Bozar te Brussel. Op slechts zesjarige leeftijd wist ze de hele Henri del Boeuf zaal te vullen met haar piano klanken. Het optreden was zo overtuigend dat de jury haar naast de eerste prijs in haar eigen categorie ook beloonde met de Steinway & Sons prijs en ze België mag vertegenwoordigen tijdens het eerstvolgende Steinway Piano Festival te Hamburg.

  Akari geniet van het podium. Haar droom is om later in vele mooie zalen te mogen spelen voor een groot publiek. Door de lockdown was dit echter niet mogelijk en begon ze haar pianospel op te nemen en een YouTube kanaal te maken. Gelukkig heeft ze ondertussen weer de mogelijkheid gehad om op te treden: onder andere tijdens Muziek Leeft Jong te Knokke-Heist waar ze in de zomer mocht spelen, maar ook tijdens de Cantabile Piano wedstrijd, waar ze in september in Antwerpen de eerste prijs behaalde.

  Sinds september 2019 is Akari leerling van het Junior Conservatorium Maastricht waar ze les volgt bij Joop Celis en Alejandro Serena Llinares. Daarnaast wordt ze dagelijks gecoacht door haar moeder, Yuki Nakano. Aan het Conservatorium van Maastricht geniet ze naast een gedegen piano opleiding ook een brede muzikale vorming met zang, samenspel, muziektheorie en geschiedenis en heeft ze regelmatig de kans om op het podium te staan, zoals op de Appeltaart Matinees in het Parkstad Limburg Theater te Heerlen.

  Akari en haar familie genieten samen van muziek. Zo speelt iedereen thuis piano en zijn ze ook allemaal met viool begonnen. Naast muziek zijn haar favoriete hobby’s met haar broertje Takumi spelen, knutselen en vaak verdwijnt ze in een hoek met een boek.

  Video: Akari stelt zichzelf voor als Arte Amanti Jong Talent 2021
  Onderaan deze pagina vind je nog een video van het optreden van Akari in de Finale van de César Franck International Piano Competition 2020. 


  Despite her young age, Akari Bastiaens already has a lot of stage experience. The jury of the Steinway Piano Competition Belgium described her as a white raven after her performance during the final Bozar in Brussels. At the age of only six she managed to fill the entire Henri del Boeuf room with her piano sounds. The performance was so convincing that in addition to the first prize in her own category, the jury also awarded her the Steinway & Sons prize and she may represent Belgium at the next Steinway Piano Festival in Hamburg.

  Akari enjoys the stage. Her dream is to be able to play in many beautiful halls for a large audience. But because that wasn’t possible with the lockdown this year, she asked if it was possible to record her piano playing and make a YouTube channel. Fortunately, she now has had the opportunity to perform again: during Muziek Leeft Jong in Knokke-Heist, where she was allowed to play in the summer, but also during the Cantabile Piano competition, where she won the first prize in September in Antwerpen.

  Since September 2019, Akari has been a student at the Junior Conservatory of Maastricht where she takes lessons with Joop Celis and Alejandro Serena Llinares. She is also coached daily by her mother, Yuki Nakano. At the Conservatory of Maastricht, in addition to a solid piano education, she also enjoys a broad musical education with singing, ensemble playing, music theory and history and has the opportunity to perform on stage regularly, such as the Apple Pie Matinees in the Parkstad Limburg Theater in Heerlen.

  Akari and her family enjoy music together. Everyone plays the piano at home, and they all started with the violin. Besides music, her favorite hobbies are playing with her little brother Takumi, doing crafts, and she often disappears in a corner with a book.

  Video: Akari Bastiaens in de Finale van de César Franck International Piano Competition 2020