Skip to content

Arte Amanti Chamber Orchestra

  Orchestra

  English version

  Het kamerorkest Arte Amanti Academy werd opgericht  in 2017.

  Het ensemble bestaat uit een basis van 17 strijkers aangevuld met blazers naargelang het repertoire dat we uitvoeren. Het ensemble staat onder leiding van Reinilde Leyers.

  Er was een grote vraag van de jonge talenten binnen het Festival om ook met een ensemble te beginnen. De Academy speelde na een laaiend enthousiast debuut reeds meermaals tijdens het festival en is ook geëngageerd voor meerdere concerten daarbuiten. Het geeft talentrijke jongeren niet alleen ervaring om met de besten van hun generatie samen te spelen maar ook de kans om als solist met dit ensemble te debuteren in de aanloop naar internationale wedstrijden wat zowel letterlijk als figuurlijk een onbetaalbare ervaring is.

  Jonge solisten als cellist David Poskin, harpiste Mathilde Wauters, violisten Veronique De Raedemaeker, Mona Verhas, Jiska Lambrecht, Luna De Mol, Alexandra Cooreman, altvioliste Nina Poskin, klarinettisten Emile Souvagie en Sévérine Sierens, hoboiste Ine Nuyttens hebben zich ondertussen onderscheiden in meerdere internationale concours en audities. Op deze manier probeert Arte Amanti jongeren te helpen bij de belangrijke stap naar een mooie professionele carrière.

  Sinds 2020 heeft het kamerorkest ook jonge professionelen aangetrokken die hun concerti en solo werken kunnen spelen met orkest.

  De ervaring van zowel kamerorkest repertoire te spelen als het begeleiden van solo werken geeft de musici een brede basis in deze zeer verschillende genres.

  De warme vriendschap tussen de musici geeft extra glans aan het enthousiasme waarmee de Academy van elk concert een bijzondere belevenis maakt.


  The Arte Amanti Academy chamber orchestra was founded in 2017.

  The ensemble consists of a base of 17 strings supplemented with wind instruments according to the repertoire we perform. The ensemble is led by Reinilde Leyers.

  There was a great demand from the young talents within the Festival to also start an ensemble. After a wildly enthusiastic debut, the Academy has already played several times during the festival and is also committed to several concerts outside of it. It not only gives talented young people the experience of playing with the best of their generation, but also the chance to make their debut as a soloist with this ensemble in the run-up to an international competition, which is a priceless experience, both literally and figuratively.

  Young soloists such as cellist David Poskin, harpist Mathilde Wauters, violinists Veronique De Raedemaeker, Mona Verhas, Jiska Lambrecht, Luna De Mol, Alexandra Cooreman, viola player Nina Poskin, clarinetists Emile Souvagie and Sévérine Sierens, oboe player Ine Nuyttens have now distinguished themselves in several international competition and auditions. In this way Arte Amanti tries to help young people in the important step towards a great professional career.

  Since 2020, the chamber orchestra has also attracted young professionals who can play their concerti and solo works with an orchestra.

  The experience of playing chamber orchestra repertoire as well as accompanying solo works gives the musicians a broad basis in these very different genres.

  The warm friendship between the musicians adds extra shine to the enthusiasm with which the Academy turns every concert into a special experience.