Skip to content

Chloé Bakeroot

  Viool, Violin

  Click here for English version

  Van jongs af aan bekwaamt Chloé Bakeroot, geboren in 2005 in Mortsel, zich in verschillende muzikale disciplines. Als kleuter van vijf jaar volgde ze vioolles bij Francis Reusens aan de Podiumacademie in Lier. Drie jaar later startte ze met pianoles bij Hilde Buyens. Beide instrumenten speelt ze met evenveel inzet en passie. Ze heeft meermaals als soliste voor orkest mogen optreden, zowel met viool als met piano. Chloé volgt momenteel vioolles aan het conservatorium van Antwerpen bij Jolente De Maeyer. Ze combineert haar studies aan het conservatorium met studies Latijn-Wiskunde.

  In 2018 was Chloé laureate van de ‘Belgische pianowedstrijd Cantabile’. In 2021 nam ze deel aan de ‘Wedstrijd voor jonge solisten’ georganiseerd door ‘Stringendo’ waarbij ze een eerste prijs voor viool behaalde.

  Chloé zingt met veel enthousiasme in het jeugdkoor Waelrant in Antwerpen.

  Daarnaast bekwaamt Chloé zich in compositie. Op 14-jarige leeftijd schreef ze een spiegelduet voor twee violen. In 2020 heeft het Australische YouTube-duo TwoSet Violin dit spiegelduet uit meer dan 2.000 inzendingen geselecteerd en uitgevoerd. Het Hermes ensemble koos drie opeenvolgende jaren (2020, 2021, 2022) haar stukken uit om uit te voeren in het kader van ‘The Times’, een forum voor jonge componisten.

  Chloé volgt lessen orkestdirectie. Zo trad ze al enkele keren op als dirigent bij een concert. Ze nam ook de voorbereiding van het orkest voor deze concerten voor haar rekening.

  Kamermuziek behoort eveneens tot haar opleiding.


  Chloé Bakeroot, born in 2005 in Mortsel, has been proficient in various musical disciplines from an early age. As a toddler of five years old, she took violin lessons with Francis Reusens at the Podium Academy in Lier. Three years later she started piano lessons with Hilde Buyens. She plays both instruments with equal dedication and passion. She has performed several times as a soloist with orchestra, both with violin and piano. Chloé is currently taking violin lessons at the Antwerp Conservatory with Jolente De Maeyer. She combines her studies at the conservatory with studies in Latin & Mathematics.

  In 2018, Chloé was laureate of the Belgian piano competition ‘Cantabile’.
  In 2021 she took part in the ‘Contest for young soloists’ organized by ‘Stringendo’ where she won first prize for violin.
  Chloé sings with great enthusiasm in the youth choir Waelrant in Antwerp.

  In addition, Chloé is proficient in composition. At the age of 14 she wrote a mirror duet for two violins. In 2020, Australian YouTube duo TwoSet Violin selected and performed this mirror duet from over 2,000 submissions. For three consecutive years (2020, 2021, 2022), the Hermes ensemble chose its pieces to perform as part of ‘The Times’, a forum for young composers.

  Chloé takes orchestral conducting lessons. For example, she has performed several times as a conductor at a concert. She also prepared the orchestra for these concerts.
  Chamber music is also part of her education.