Skip to content

Chloé Bakeroot

  Viool, Violin

  Click here for English version

  Van jongs af aan bekwaamt Chloé, geboren in 2005 in Mortsel, zich in verschillende muzikale disciplines.

  Als kleuter van vijf jaar volgde ze vioolles bij Francis Reusens aan de Podiumacademie in Lier. Drie jaar later startte ze met pianoles bij Hilde Buyens. Beide instrumenten speelt ze met evenveel inzet en passie. Ze heeft meermaals mogen optreden als soliste voor orkest, zowel met viool als met piano. Chloé studeert beide instrumenten als hoofdvak aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen (1e/2e bachelor). Vioolles volgt ze bij Jolente De Maeyer, pianoles bij Sergei Edelmann.

  In 2018 was Chloé laureate van de Belgische pianowedstrijd Cantabile.

  In 2021 nam ze deel aan de Wedstrijd voor jonge solisten georganiseerd door Stringendo waarbij ze een 1e prijs voor viool behaalde.

  Chloé zingt met veel enthousiasme in de Antwerpse koren ‘Jeugdkoor Waelrant’ en ‘Camerata Waelrant’. Vaak begeleidt ze het koor met piano.

  Daarnaast bekwaamde Chloé zich in compositie bij Hans Helsen. Op 14-jarige leeftijd schreef ze een spiegelduet voor 2 violen. In 2020 heeft het Australische YouTube-duo TwoSet Violin dit spiegelduet uit meer dan 2.000 inzendingen geselecteerd en uitgevoerd. Het HERMESensemble heeft 3 jaar na elkaar (in 2020, 2021 en 2022) haar stukken gekozen om uit te voeren in het kader van The Times, een forum voor jonge componisten. In 2023 werden zowel een koorwerk als een orkestwerk van haar uitgevoerd.

  Chloé volgde de voorbije jaren ook lessen orkestdirectie. Zo heeft ze al meermaals op concerten mogen dirigeren. Ze nam daarbij de voorbereiding van het orkest voor haar rekening.


  Chloé, born in Mortsel in 2005, has been proficient in various musical disciplines from an early age. As a five-year-old, she began taking violin lessons with Francis Reusens at the Podiumacademie in Lier. Three years later, she initiated piano lessons with Hilde Buyens. Chloé plays both instruments with equal dedication and passion. She has performed multiple times as a soloist with orchestras, showcasing her talent on both the violin and piano.

  Chloé is currently pursuing studies in both instruments as her main subjects at the Royal Conservatory of Antwerp (1st/2nd bachelor’s degree). She receives violin instruction from Jolente De Maeyer and piano lessons from Sergei Edelmann. In 2018, Chloé was recognized as a laureate in the Belgian piano competition Cantabile. In 2021, she participated in the Competition for Young Soloists organized by Stringendo, where she clinched the 1st prize for violin.

  Chloé enthusiastically sings in the Antwerp choirs ‘Jeugdkoor Waelrant’ and ‘Camerata Waelrant’, often accompanying the choir with the piano. She has also undergone training in composition with Hans Helsen. At the age of 14, she composed a mirror duet for two violins, which was selected and performed by the Australian YouTube duo TwoSet Violin in 2020 from over 2,000 entries.

  For three consecutive years (2020, 2021, and 2022), the HERMESensemble selected Chloé’s compositions for performance in the context of The Times, a forum for young composers. In 2023, both a choral work and an orchestral piece by her were performed. Chloé has also taken orchestral conducting lessons in recent years and has successfully conducted several concerts, being responsible for the orchestra’s preparation.