Skip to content

Chloé Bakeroot

    Viool, Violin

    Click here for English version

    Chloé (°2005, Mortsel) is leerling aan de Academie voor Muziek, Woord en Dans in Lier. Sinds ze 5 jaar was, volgt ze vioolles bij Francis Reusens. 3 jaar later startte ze met pianoles bij Hilde Buyens. Beide instrumenten speelt ze met evenveel inzet en enthousiasme. Ze heeft meermaals mogen optreden als solist met orkest. In 2018 was Chloé laureate van de Belgische pianowedstrijd Cantabile. Aan dezelfde academie volgt ze ook lessen compositie en orkestdirectie. Ze heeft composities voor verschillende bezettingen geschreven, onder meer voor piano, strijktrio, strijkkwartet, strijkkwartet met dwarsfluit en koor. In 2020 heeft het Australische YouTube-duo TwoSet Violin haar spiegelduet voor 2 violen uit meer dan 2.000 inzendingen geselecteerd en uitgevoerd. In 2020 en 2021 werden haar stukken geselecteerd voor deelname aan The Times (forum voor jonge componisten) en uitgevoerd door het HERMESensemble. Chloé zingt in het jeugdkoor van Waelrant in Antwerpen. Haar passie voor muziek combineert ze met haar studies Latijn-Wiskunde. De weinige tijd die Chloé rest, besteedt ze aan haar vriendinnen, aan koken en aan een familie dwergkonijntjes.

    Jong Talent Chloé Bakeroot stelt zich voor:


    Chloé (° 2005, Mortsel) is a student at the Academy for Music, Word and Dance in Lier. Since she was 5 years old, she has been taking violin lessons with Francis Reusens. 3 years later she started taking piano lessons with Hilde Buyens. She plays both instruments with equal dedication and enthusiasm. She has performed several times as a soloist with orchestra. In 2018 Chloé was laureate of the Belgian Cantabile piano competition. At the same academy she also takes lessons in composition and orchestral conducting. She has written compositions for various line-ups, including for piano, string trio, string quartet, string quartet with flute and choir. In 2020, Australian YouTube duo TwoSet Violin selected and performed her mirror duet for 2 violins from more than 2,000 entries. In 2020 and 2021 her pieces were selected to participate in The Times (forum for young composers) and performed by the HERMES ensemble. Chloé sings in the youth choir of Waelrant in Antwerp. She combines her passion for music with her studies in Latin-Mathematics. The little time Chloé has left is spent with her friends, cooking and a family of dwarf rabbits.