Skip to content

Dasha Moroz-Khidasheli

  Piano

  English version

  Dasha Moroz-Khidasheli komt uit Wit Rusland en is er tot pianiste opgeleid. Dat begon al toen ze pas drie was. Twaalf jaar oud trad ze voor het eerst voor een groot publiek op en wel met het pianoconcerto van Edward Grieg, begeleid door het Wit-Russische Staats Symfonieorkest.

  In 2000 studeerde ze af aan het Nationaal College van de Wit-Russische Staats Muziekacademie en in 2005 aan de Wit-Russische Staats Muziekacademie (BSAM) in de klas van professoren V.M. Kuzmenko en I. Olovnikov. Een postgraduaat voltooide ze bij professor I.V. Galochkina. Tijdens  haar studies aan het BSAM werkte ze samen met de briljante pianiste Natalia Trull, mentor en professor aan het Tchaikovsky Staatsconcervatorium in Moskou.

  Ze volgde masterclasses bij Vaja Chachava, Alexander Bonduryansky, Vladimir Krainev, Jérôme Pernoo, Boris Blokh en andere bijzondere musici.

  Dasha won prijzen in 16 internationale competities. Bij de ‘Internationale Competitie voor Jonge Pianisten Arthur Rubinstein in memoriam’ behaalde ze in 2002 in het Poolse Bydgoszcz de vierde prijs. Een jaar later won ze eerste prijs bij de ‘Internationale Brahms Competitie voor Kamermuziekensembles’ in Gdansk. Ook in 2003 ontving ze de derde prijs bij de ‘G. Zinetti Internationale Competitie voor Kamermuziek’ in Verona in Italië. In het Poolse Krakow won ze in 2004 bij de ‘Internationale Competitie voor Hedendaagse Kamermuziek’ twee eerste prijzen, eenmaal in ‘duet’ en een keer in ‘trio’. Dasha was meerdere malen winnaar van het ‘speciale fonds voor jonge talenten van de President van de Republiek Wit-Rusland’.

  Uit dat alles blijkt Dasha’s passie voor kamermuziek die al uit haar studietijd dateert. Ze blijft kamermuziek spelen in diverse ensembles, zowel in Wit-Rusland en Rusland als erbuiten.

  Dasha treedt in vele Europese festivals op, in haar thuisland en Rusland en in België, Duitsland, het Zwitserse Gstaad, Polen, Litouwen, Estland, Tsjechië, Kroatië, Roemenië.

  In 2019 nodigde het befaamde Tchaikovsky Concours in Moskou de pianiste uit om de vioolsessie te begeleiden.

  Ze werkt samen met grote muzikanten als Dora Schwartzberg, Vladimir Perlin, Leonid Kerbel, Alexander Trostyansky, Artiom Shishkov, Evgeniya Epshtein, Jeroen den Herder, Andrey Baranov en vele anderen.

  Haar repertoire omvat een heel groot aantal werken in diverse stijlen en uit verschillende tijdperken. Hedendaagse muziek krijgt veel van haar aandacht en Dasha werkt samen met meerdere componisten uit Wit-Rusland, Polen en Rusland.


  Dasha Moroz-Khidasheli is from Belarus and trained as a pianist. She started when she was only three. At the age of twelve she performed for the first time in front of a large audience with Edward Grieg’s piano concerto, accompanied by the Belarusian State Symphony Orchestra.

  Graduated in 2000 at the National College of the Belarusian State Music Academy and in 2005 at the Belarusian State Music Academy (BSAM) in the class of Professors V.M. Kuzmenko and I. Olovnikov. A postgraduate degree obtained by Professor I.V. Galochkin. While studying at BSAM, she worked with the brilliant pianist Natalia Trull, mentor and professor at the Tchaikovsky State Concervatory in Moscow.

  She took masterclasses with Vaja Chachava, Alexander Bonduryansky, Vladimir Krainev, Jérôme Pernoo, Boris Blokh and other exceptional musicians.

  Dasha won prizes in 16 international competitions. At the ‘International Competition for Young Pianists Arthur Rubinstein in memoriam’ she won the fourth prize in 2002 in Bydgoszcz, Poland. A year later she won the first prize at the ‘International Brahms Competition for Chamber Music Ensembles’ in Gdansk. Also in 2003 she received the third prize at the ‘G. Zinetti International Competition for Chamber Music’ in Verona in Italy. In 2004 in Krakow, Poland, she won two first prizes at the ‘International Competition for Contemporary Chamber Music’, once in ‘duet’ and once in ‘trio’. Dasha was several times a winner of the “Special Fund for Young Talents of the President of the Republic of Belarus.”

  All this shows Dasha’s passion for chamber music, which dates back to her student days. She continues to play chamber music in various ensembles, both in Belarus and Russia and abroad.

  Dasha performs in many European festivals, in her homeland and Russia and in Belgium, Germany, Gstaad, Switzerland, Poland, Lithuania, Estonia, Czech Republic, Croatia, Romania.

  In 2019, the famous Tchaikovsky Competition in Moscow invited the pianist to accompany the violin session.

  She collaborates with great musicians such as Dora Schwartzberg, Vladimir Perlin, Leonid Kerbel, Alexander Trostyansky, Artiom Shishkov, Evgeniya Epshtein, Jeroen den Herder, Andrey Baranov and many others.

  Her repertoire includes a very large number of works in various styles and from different eras. Contemporary music gets much of her attention and Dasha collaborates with multiple composers from Belarus, Poland and Russia.