Skip to content

Desguin Kwartet

  Wolfram Van Mechelen, violin
  Ludovic Bataillie, violin
  Rhea Vanhellemont, viola
  Pieter-Jan De Smet, cello

  Desguin Kwartet Website


  English version

  Het Desguin Kwartet is een jong ambitieus kwartet uit België dat bekend staat om zijn veelzijdigheid en vaak interdisciplinair te werk gaat. Het is ontstaan aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen, waar de leden als kwartet afstudeerden met de hoogste onderscheiding. Het kwartet werd kort daarop geselecteerd voor het Orpheus Instituut voor kamermuziek in Gent en is momenteel lid van de prestigieuze Pro Quartet Academy in Parijs. Ze kregen masterclasses van Günther Pichler (Alban Berg Quartet), Gilles Millet en Guy Danel (Danel Quartet), Tatiana Samouil (Malibran Quartet), Erik Schumann (Schumann Quartet), Razvan Popovici (Raro Ensemble), Lukas Polak (Skampa Quartet), Leo De Neve (Spiegel Kwartet), Francis Reusens (Ensor Kwartet) en het Zemlinsky Quartet.

  Het kwartet werd uitgenodigd voor verschillende prestigieuze evenementen, waaronder het Klarafestival, Klara in deSingel, Festival OdeGand, Festival van Vlaanderen, Arte Amanti Chamber Music Festival, “Festival International de Quatuors à Cordes du Luberon”, “La Nuit Européenne des Musées” in Château de Compiègne en de EKHO-tentoonstelling in Flagey. Ze traden op in gerenommeerde concertzalen zoals de BOZAR en de Munt in Brussel, deSingel en AMUZ in Antwerpen en de MIRY-concertzaal in Gent.

  Het Desguin Kwartet ging op tournee in België en Frankrijk en verscheen live op de radiozenders Klara en Musiq3. Ze deelden reeds het podium met gerenommeerde artiesten zoals bariton en laureaat van de Koningin Elisabethwedstrijd, Werner Van Mechelen, het Tsjechische Zemlinsky Quartet, pianist Florestan Bataillie en acteurs Stefaan Degand, Ariane Van Vliet en Vic De Wachter. Als een Belgisch kwartet werken ze regelmatig met hedendaagse Belgische componisten en creëerden ze werken van Luc Van Hove, Alain Craens, Steven Prengels en Mathias Coppens, die een werk aan hen opdroeg. Ze werden in 2018 Artist in Residence van vzw SWUK Vlaanderen en wonnen de Supernova Classics competitie in 2020, waarbij ze ook de publieksprijs kregen.

  “Desguin” verwijst naar de “Desguinlei” in Antwerpen, waar het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen is gevestigd en waar de leden van het kwartet elkaar ontmoetten. Verder was Victor Desguin een arts die actief was tijdens de Eerste Wereldoorlog en humanitaire hulp verleende aan de talrijke oorlogsslachtoffers: een verwijzing naar hun debuuttournee “In Flanders Fields”.


  The Desguin Quartet is a young ambitious quartet from Belgium that is known for its versatility and that often works in an interdisciplinary way. It originated at the Royal Conservatory of Antwerp, where they graduated as a quartet with the highest distinction. The quartet was shortly after selected for the Orpheus Institute for chamber music in Ghent and is currently a member of the prestigious Pro Quartet Academy in Paris. They received masterclasses from Günther Pichler (Alban Berg Quartet), Gilles Millet and Guy Danel (Danel Quartet), Tatiana Samouil (Malibran Quartet), Erik Schumann (Schumann Quartet), Razvan Popovici (Raro Ensemble), Lukas Polak (Skampa Quartet), Leo De Neve (Spiegel Quartet), Francis Reusens (Ensor Quartet) and the Zemlinsky Quartet.

  The quartet was invited to several prestigious events, including the Klara Festival, Klara in deSingel, Festival OdeGand, Festival van Vlaanderen, Arte Amanti Chamber Music Festival, “Festival International de Quatuors à Cordes du Luberon”, “La Nuit Européenne des Musées” in Château de Compiègne and the EKHO exhibition in Flagey. They have performed in renowned concert halls such as BOZAR and La Monnaie in Brussels, deSingel and AMUZ in Antwerp and the MIRY concert hall in Ghent.

  Desguin Kwartet toured in Belgium and France and performed live on radio stations Klara and Musiq3. They already shared the stage with renowned artists such as baritone and laureate of the Queen Elisabeth Competition, Werner Van Mechelen, the Czech Zemlinsky Quartet, pianist Florestan Bataillie and actors Stefaan Degand, Ariane Van Vliet and Vic De Wachter. As a Belgian quartet, they regularly work with contemporary Belgian composers and created works by Luc Van Hove, Alain Craens, Steven Prengels and Mathias Coppens, who dedicated a work to them. They became Artist in Residence of vzw SWUK Vlaanderen in 2018 and won the 1st Prize and Audience Award at the Supernova Classics competition in 2020.

  “Desguin” refers to the “Desguinlei” in Antwerp, where the Royal Conservatory of Antwerp is located and where the members of the quartet met. Victor Desguin was a doctor who was active during the First World War and who provided humanitarian aid to the numerous war victims: a reference to their debut tour “In Flanders Fields”.