Skip to content

Eline Vanderpijpen

  Viool, Violin

  English version

  Eline Vanderpijpen is in 2002 geboren en begon op vijfjarige leeftijd met vioollessen aan de Academie voor Podiumkunsten in Aalst. Ze volgde er ook piano en ensemble bij Catharina Leijnse. In juni 2014 ontving Eline de ‘prijs van de directeur’ van de academie.

  Vanaf september 2016 is ze leerlinge viool bij Erik Sluys aan de muziekacademie van Anderlecht. Ze volgde sindsdien ook verschillende masterclasses bij Kristie Su, Yossif Ivanov, Philippe Graffin en Aya Muraki.

  In 2015 was Eline soliste met het Oost-Vlaams Kamerorkest. Sinds 2017 speelt ze mee met het orkest Brussels Sinfonietta, ze was er meermaals soliste. Sinds 2021 maakt ze deel uit van de sectie eerste violen van het Gents Universitair Symfonisch Orkest (GUSO) en Symfonieorkest Vlaanderen (SOV) Young, en in 2023 ook van Youth Orchestra Flanders (YOF). In 2022 was ze aangeduid als concertmeester van SOV en in 2023 van GUSO.

  Eline was drie keer finaliste van de ‘Vlamo wedstrijd voor strijkinstrumenten’. Ze speelt ook graag kamermuziek. Zo speelt ze vaak in duo/trio met haar broer (piano) en/of zus (viool). Ze is al meermaals uitgenodigd als ‘jong talent’ door het ‘Arte Amanti kamermuziekfestival’ en in het najaar 2019 door ‘Cantabile vzw’ voor een concert in de landcommanderij Alden Biesen.

  Eline combineert haar muziekopleiding met studies wiskunde aan de UGent.


  Eline Vanderpijpen was born in 2002 and started violin lessons at the age of five at the Academy for Performing Arts in Aalst. She also studied piano and ensemble with Catharina Leijnse. In June 2014 Eline received the ‘prize of the director’ of the academy.
  From September 2016 she is a violin student with Erik Sluys at the music academy of Anderlecht. She has since followed several masterclasses with Kristie Su, Yossif Ivanov, Philippe Graffin and Aya Muraki.

  In 2015 Eline was a soloist with the East-Flanders Chamber Orchestra. She has been playing with the Brussels Sinfonietta orchestra since 2017, where she was soloist several times. Since 2021 she is part of the first violins section of the Ghent University Symphony Orchestra (GUSO) and Flanders Symphony Orchestra (SOV) Young, and in 2023 also of Youth Orchestra Flanders (YOF). In 2022 she was appointed concertmaster of SOV and in 2023 of GUSO.

  Eline was a finalist of the ‘Vlamo competition for string instruments’ three times. She also enjoys playing chamber music. She often plays in duo/trio with her brother (piano) and/or sister (violin).

  She has been invited several times as a ‘young talent’ by the ‘Arte Amanti chamber music festival’ and in the fall of 2019 by ‘Cantabile vzw’ for a concert in the land commandery Alden Biesen.
  Eline combines her music education with studies in mathematics at Ghent University.