Eline Vanderpijpen

Viool, Violin

English version

Eline (°18/08/2002) begon op 5-jarige leeftijd met vioollessen bij Saskia Van Keer aan de Academie voor Podiumkunsten in Aalst. Ze volgde er ook piano en ensemble bij Catharina Leijnse, alsook AMT en MCV hogere graad.

Sinds 2015 volgt Eline regelmatig masterclasses bij Erik Sluys (te Brussel, Lier, Cièza), en sedert september 2016 studeert ze viool bij Erik aan de muziekacademie van Anderlecht. Eline was drie keer finaliste van de Vlamo wedstrijd voor strijkinstrumenten.

In december 2015 was ze soliste met het Oost-Vlaams Kamerorkest olv Reinilde Leyers. Sinds 2017 speelt Eline mee met het orkest ‘Brussels Sinfonietta’ olv Luc Bartholomeus; ze trad er ook al 4 maal mee op als soliste met ‘de Lente’ van A. Vivaldi.

Eline speelt ook graag kamermuziek. Zo speelt ze vaak in trio met haar broer (piano) en zus (viool). Daarnaast vormt ze een duo met Regina Van Hecke (piano) waarmee ze in maart 2019 en 2020 werd uitgenodigd als ‘jong talent’ op het Arte Amanti kamermuziekfestival en in het najaar 2019 door Cantabile vzw voor een concert in de landcommanderij Alden Biesen.

Eline combineerde haar muziekopleiding met humaniora Grieks-wiskunde aan het Sint-Jozefscollege te Aalst. Thans volgt zij een opleiding wiskunde aan de UGent.

Video: Eline Vanderpijpen stelt zichzelf voor als Arte Amanti Jong Talent 2021


Eline (° 18/08/2002) started playing the violin at the age of 5 with Saskia Van Keer at the Academy for Performing Arts in Aalst. She also studied piano and ensemble with Catharina Leijnse. Since 2015, Eline regularly took masterclasses with Erik Sluys (in Brussels, Lier, Cièza), and from September 2016 she studies in Erik’s class at the music academy in Anderlecht.

Eline was three times finalist of the Vlamo competition for string instruments. In December 2015 she performed as a soloist with the East Flemish Chamber Orchestra conducted by Reinilde Leyers. Since 2017, Eline joined the “Brussels Sinfonietta” orchestra conducted by Luc Bartholomeus, with whom she also performed four times as a soloist with “Spring” by A. Vivaldi.

Eline also likes to play chamber music. She often plays in trio with her brother (piano) and sister (violin). She also forms a duo with Regina Van Hecke (piano), with whom she was invited in March 2019 and 2020 as “young talent” at the Arte Amanti chamber music festival and in the autumn of 2019 by Cantabile for a concert in the Grand Commandery Alden Biesen.

Eline combined her music education with secondary studies in Greek/Mathematics at the Sint-Jozefscollege in Aalst. She recently started a bachelor’s degree in mathematics at Ghent University.