Skip to content

Emile Souvagie

  Klarinet, Clarinet

  English version

  Emile Souvagie (°1999) begon klarinet te spelen aan de Academie voor Podiumkunsten te Aalst bij Angélique Steenhaut. Hij rondde  zijn middelbare studies af aan de kunsthumaniora van het Lemmensinstituut bij Greet Severens. In 2019 behaalde hij zijn bachelordiploma aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel met grote onderscheiding in de klas van Benjamin Dieltjens. Daarna studeerde hij voor een jaar aan de Kungliga Musikhögskolan in Stockholm bij Hermann Stefánsson. Momenteel combineert hij zijn masterstudie klarinet met een ingekorte bachelor historische klarinet.

  Hij was reeds winnaar van de ‘BeNeLux Clarinet Competition 2014 Gent’ in zijn categorie en finalist van de ‘Young Belgian Talent-wedstrijd 2015’ in Bozar. Masterclasses volgde hij over heel Europa bij o.a. Andreas Sundén, Harri Mäki, Charles Neidich, Olivier Patey, Annelien Van Wauwe, Yehuda Gilad, Patrick Messina en Philippe Berrod. Emile deed reeds orkestervaring op bij het Antwerp Symphony Orchestra, Lumen Symphonicum, Frascati Symphonic, de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen en op historische klarinetten bij Capriola Di Gioia en als lid van de Collegium Vocale Gent Academy onder leiding van Philippe Herreweghe. In 2020 werd hij geselecteerd als eerste klarinettist voor het Nationaal Jeugdorkest (NJO) en het Youth Orchestra Flanders (YOF).

  In kamermuziekverband werd hij met zijn Trio de Staël (klarinet-cello-piano) uitgenodigd om het Koninklijk Conservatorium van Brussel te vertegenwoordigen op de ‘European Chamber Music Academy 2019’ in Leipzig. Verder is hij stichtend lid van het Firgun Ensemble. Met deze kamermuziekgroep (klarinet en strijkkwartet) werd Emile de winnaar van de eerste prijs en de publieksprijs op het ‘Storioni Willem Twee Concours 2018’ in ’s Hertogenbosch. Dit gaf hen de kans een opname voor NPO Radio 4 te maken, live vanuit de Spiegelzaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Ze vervolmaken zich verder aan de Nederlandse Strijkkwartet Academie (NSKA). In 2021 werd hij als een van ‘De Twintigers’ geselecteerd door Klara om een recital te verzorgen vanuit de Toots Studio samen met Alexander Declercq.


  Emile Souvagie (° 1999) started playing the clarinet at the Academy of Performing Arts in Aalst with Angélique Steenhaut. He completed his secondary studies at the art humanities of the Lemmens Institute with Greet Severens. In 2019 he obtained his bachelor’s degree at the Royal Conservatory of Brussels with great distinction in the class of Benjamin Dieltjens. Then he studied for a year at the Kungliga Musikhögskolan in Stockholm with Hermann Stefánsson. He is currently combining his master’s degree in clarinet with a shortened bachelor’s degree in historical clarinet.

  He was already winner of the “BeNeLux Clarinet Competition 2014 Ghent” in his category and finalist of the “Young Belgian Talent competition 2015” in Bozar. He took master classes all over Europe with Andreas Sundén, Harri Mäki, Charles Neidich, Olivier Patey, Annelien Van Wauwe, Yehuda Gilad, Patrick Messina and Philippe Berrod. Emile already gained orchestral experience with the Antwerp Symphony Orchestra, Lumen Symphonicum, Frascati Symphonic, the Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen and on historical clarinets with Capriola Di Gioia and as a member of the Collegium Vocale Gent Academy conducted by Philippe Herreweghe. In 2020 he was selected as principal clarinetist for the National Youth Orchestra (NJO) and the Youth Orchestra Flanders (YOF).

  As a chamber musician, he and his Trio de Staël (clarinet-cello-piano) were invited to represent the Royal Conservatory of Brussels at the European Chamber Music Academy 2019 in Leipzig. He is also a founding member of the Firgun Ensemble. With this chamber music group (clarinet and string quartet), Emile won first prize and the audience prize at the “Storioni Willem Twee Concours 2018” in ‘s Hertogenbosch. This gave them the opportunity to make a recording for NPO Radio 4, live from the Spiegelzaal of the Concertgebouw in Amsterdam. They continue their studies at the Dutch String Quartet Academy (NSKA). In 2021 Emile was selected as one of “De Twintigers” by Klara to give a recital in the Toots Studio together with Alexander Declercq.