Skip to content

Felix Callot

Cello

English version

Felix Callot wordt geboren in 2011 te Antwerpen in een muzikaal gezin en begint op vijfjarige leeftijd cello te spelen. Momenteel volgt hij zijn muziekstudies onder de vleugels van Claudine Steenackers en Justus Grimm. Hij bespeelt een prachtige 19de eeuwse Italiaanse cello, vervaardigd door Giuseppe Dollenz, die hij in bruikleen heeft van een particuliere mecenas.


Felix Callot was born in 2011 into a musical family and started playing the cello at the age of five. He is currently studying music under the wings of Claudine Steenackers and Justus Grimm. He plays a beautiful 19th century Italian cello, made by Giuseppe Dollenz, which he has on loan from a private patron.