Skip to content

Felix Callot

  Cello

  English version

  Felix Callot wordt geboren in 2011 in een muzikaal gezin en leert cello spelen op 5-jarige leeftijd
  bij Marijke Gonissen. Vervolgens gaat hij cello studeren bij Claudine Steenackers en Justus
  Grimm. Hij volgt masterclass bij Steven Caeyers en volgt orkeststage bij Brussels Sinfonietta.
  In 2022 wordt hij laureaat van de Vlamo Virtuoso-wedstrijd met lof van de jury.

  Als Jong Talent van Arte Amanti speelt hij op het Koninklijk Paleis ter gelegenheid van de Koningin Mathilde Prijs.
  Samen met zijn broer en violist Jacob speelt hij regelmatig kamermuziek. Zijn papa
  Nicolas Callot is zijn trouwe pianopartner.


  Felix Callot was born in 2011 into a musical family and learns to play the cello at the age of 5
  with Marijke Gonissen. He then goes on to study the cello with Claudine Steenackers and Justus
  Grimm. He follows a masterclass with Steven Caeyers and an orchestra internship with Brussels Sinfonietta.
  In 2022 he becomes a laureate of the Vlamo Virtuoso competition with praise from the jury.

  As a Young Talent of Arte Amanti, he plays at the Royal Palace on the occasion of the Queen Mathilde Prize.
  Together with his brother and violinist Jacob, he regularly plays chamber music. His dad
  Nicolas Callot is his faithful piano partner.