Skip to content

Fibonacci Quartet

  Kryštof Kohout & Luna De Mol, viool / violin
  Elliot Kempton, altviool / viola
  Findlay Spence, cello

  Fibonacci Quartet Website


  English version

  Het Fibonacci Quartet is een van Europa’s toonaangevende jonge strijkkwartetten en treedt regelmatig op in zalen als Wigmore Hall, Auditorio Sony, Conway Hall en Museo del Violino, Cremona.

  Het Kwartet is een Resident Ensemble aan de Escuela Superior de Musica Reina Sofia in Madrid met voormalig Alban Berg Kwartetleider Guenter Pichler, en aan de Nederlandse Strijkkwartet Academie in Amsterdam met Marc Danel van het Danel Kwartet. Ze hebben begeleiding gekregen van Quartetto di Cremona in het Stauffer Center en hebben het voorrecht gehad om nauw samen te werken met Eberhard Feltz.

  Ze hebben verschillende prijzen gewonnen waaronder de Eerste Prijs van de Royal Overseas League International Chamber Music Competition, de Eerste Prijs van de Cavatina Chamber Music Competition, de Eerste Prijs van de Triomphe de l’Art Competitie in België, de Publieksprijs op het Schiermonnikoog Festival en de Speciale Prijs van de Sjostakovitsjvereniging in Parijs. Het kwartet ontving tevens de Peermusik Hamburg Prijs en de Eerste Prijs en Publieksprijs op de Internationale Beethoven Competitie in Londen.

  Het kwartet treedt regelmatig op in samenwerking met ProQuartet in Frankrijk en Dimore del Quartetto in Italië en toert door het Verenigd Koninkrijk in hun hoedanigheid van Philip & Dorothy Green Young Artists. Ze werden begeleid door leden van de Brodsky, Endellion, Belcea, Chilingirian, Castalian, Bozzini en Consone Quartets, evenals door Gary Hoffman, Alasdair Tait en Adrian Brendel.

  Daarnaast geeft het Kwartet regelmatig radio- en televisie-uitzendingen, onder meer op de Nederlandse Nationale Televisie en BBC Radio 3. Ze hadden het voorrecht om nauw samen te werken met Kaija Saariaho aan een nieuwe opname van ‘Terra Memoria’ gemaakt in de Barbican als onderdeel van de BBC Total Immersion-serie.

  Het Fibonacci Kwartet wordt genereus ondersteund door de Escuela Reina Sofia, de Hattori Foundation, Fondation Biermans-Lapôtre (Parijs) en Talent Unlimited.


  The Fibonacci Quartet are one of Europe’s leading young string quartets, regularly performing at venues such as Wigmore Hall, Auditorio Sony, Conway Hall, and Museo del Violino, Cremona.

  The Quartet are a Resident Ensemble at the Escuela Superior de Musica Reina Sofia in Madrid with former Alban Berg Quartet leader Guenter Pichler and at the Dutch String Quartet Academy in Amsterdam with Marc Danel of the Danel Quartet. They have received mentoring from Quartetto di Cremona at the Stauffer Centre and have been privileged to work closely with Eberhard Feltz.

  ​They have received awards including First Prize in the Royal Overseas League International Chamber Music Competition, First Prize in the Cavatina Chamber Music Competition, First Prize in the Triomphe de l’Art Competition in Belgium, Audience Prize at the Schiermonikoog Festival and the Special Prize of the Shostakovich Association in Paris. The Quartet also received the Peermusik Hamburg Prize and First Prize and Audience Prize at the International Beethoven Competition in London.

  ​The Quartet frequently perform in association with ProQuartet in France and Dimore del Quartetto in Italy and tour around the UK in their capacity as Philip & Dorothy Green Young Artists. They have been mentored by members of the Brodsky, Endellion, Belcea, Chilingirian, Castalian, Bozzini, and Consone Quartets as well as Gary Hoffman, Alasdair Tait, and Adrian Brendel.

  ​Additionally, the Quartet regularly give radio and television broadcasts including on Dutch National Television and BBC Radio 3. They were privileged to work closely with Kaija Saariaho on a new recording of ‘Terra Memoria’ made at the Barbican as part of the BBC Total Immersion series.

  The Fibonacci Quartet are generously supported by the Escuela Reina Sofia, the Hattori Foundation, Fondation Biermans-Lapôtre (Paris) and Talent Unlimited.