Skip to content

Firgun Ensemble

  Arte Amanti Rising Star 2021

  Emile Souvagie, klarinet/clarinet

  Ludovic Bataillie & Ciska Vandelanotte, viool/violin

  Jasmien Van Hauthem, altviool/viola

  Karin Broeckhove Ibarra, cello

  Firgun Ensemble Website


  English version

  Het Firgun Ensemble is een ensemble bestaande uit Emile Souvagie (klarinet), Ludovic Bataillie (viool), Ciska Vandelanotte (viool), Jasmien Van Hauthem (altviool) en Karin Broeckhove Ibarra (cello). Ze specialiseren zich in het repertoire dat geschreven is voor klarinet en strijkkwartet. Het ensemble is ontstaan in het voorjaar van 2017 uit studenten, maar vooral ook vrienden van de koninklijke conservatoria van Antwerpen en Brussel. Na intensieve coaching bij onder meer Guy Danel (Malibran Quartet), Tony Nys  (Malibran Quartet), Erik Schumann (Schumann Quartet), Wouter Vossen (Storioni Trio), Karel Steylaerts (Trio Fenix) en Nicola Boud specialiseren ze zich momenteel aan de Nederlandse Strijkkwartet Academie (NSKA) te Amsterdam. In januari 2018 schreven ze de eerste prijs van het Storioni Willem Twee Concours op hun naam, samen met de publieksprijs. Als bekroning hiervoor werd het Firgun Ensemble uitgenodigd door NPO Radio 4 om hun radiodebuut te maken vanuit de Spiegelzaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Ze werden sindsdien een graag gezien gast op tal van internationale podia.  Zo traden ze reeds op tijdens het prestigieuze Grachtenfestival in Amsterdam, het Arte Amanti Festival en de NJO Muziekzomer. Ze speelden recitals in Muziekgebouw Eindhoven, de Toonzaal ‘s Hertogenbosch, Podium Klassiek Eindhoven, De Singel in Antwerpen en het Muziekinstrumentenmuseum in Brussel. Verder waren ze reeds te horen op Klara, Musiq’3 en NPO Radio 4. Het Firgun Ensemble is verbonden aan de Nederlandse organisatie “Kunst in de Kamer”, waar ze tientallen concerten spelen in verschillende unieke huiskamers in Nederland.

  ‘Firgun’ is een onvertaalbaar woord uit het Hebreeuws en betekent zoveel als: ‘Blij zijn om het geluk dat een ander te beurt valt’.


  The Firgun Ensemble is an ensemble consisting of Emile Souvagie (clarinet), Ludovic Bataillie (violin), Ciska Vandelanotte (violin), Jasmien Van Hauthem (viola) and Karin Broeckhove Ibarra (cello). They specialize in the repertoire written for clarinet and string quartet. The ensemble originated in the spring of 2017 from students, but above all also friends, of the royal conservatories of Antwerp and Brussels. After intensive coaching with Guy Danel (Malibran Quartet), Tony Nys (Malibran Quartet), Erik Schumann (Schumann Quartet), Wouter Vossen (Storioni Trio), Karel Steylaerts (Trio Fenix) and Nicola Boud, they currently specialize at the Dutch String Quartet Academy (NSKA) in Amsterdam. In January 2018 they won the first prize of the Storioni Willem Twee Concours, together with the public prize. To crown this, the Firgun Ensemble was invited by NPO Radio 4 to make their radio debut from the Hall of Mirrors of the Concertgebouw in Amsterdam. They have since become a welcome guest on numerous international stages.  For example, they already performed during the prestigious Grachtenfestival in Amsterdam, the Arte Amanti Festival and the NJO Muziekzomer. They played recitals in Muziekgebouw Eindhoven, the Toonzaal ‘s Hertogenbosch, Podium Klassiek Eindhoven, De Singel in Antwerp and the Muziekinstrumentenmuseum in Brussels. Furthermore, they could already be heard on Klara, Musiq’3 and NPO Radio 4. The Firgun Ensemble is affiliated with the Dutch organisation “Art in the Chamber”, where they play dozens of concerts in various unique living rooms in the Netherlands.

  “Firgun” is an untranslatable word from Hebrew and means as much as, “To be happy for the happiness that someone else has.”