Skip to content

Gareth Lubbe

  Altviool – Viola

  English version

  Gareth Lubbe, altviolist en boventoonzanger, werd geboren in Zuid-Afrika. Hij treedt op als solist en kamermusicus in heel Europa, Amerika, Afrika en Azië. Van 2007 tot 2014 was hij eerste violist van het Gewandhaus Orkest in Leipzig onder leiding van Riccardo Chailly. Naast optredens op ‘s werelds meest vooraanstaande podia zoals de Berlin Philharmonie, het Concertgebouw van Amsterdam, Wigmore Hall in London en Carnegie Hall in New York, treedt Gareth ook op als vaste artiest en docent op toonaangevende festivals in onder meer Finland, Engeland, Zuid-Korea, Japan en Brazilië. Hij zit op de internationale faculteit van het jaarlijkse Kamermuziekfestival in Stellenbosch, dat tot 400 jonge studenten uit heel Afrika en andere delen van de wereld samenbrengt. In 2013 aanvaardde hij de functie van hoogleraar aan de Folkwang University of the Arts in Essen, waar hij nu een studio met internationale altvioolstudenten heeft.

  Als veelgeprezen boventoonzanger geeft Gareth ook optredens en lezingen over de hele wereld. Prominente componisten hebben werken geschreven voor zijn stem en zijn vocale vaardigheden zijn opgenomen voor radio, films en computerspellen. Gareth is erg thuis in de wereld van improvisatie en één van zijn jaarlijkse hoogtepunten is optreden als lid van de Agricultural Symphony op de ‘Stelzen Festspiele bei Reuth’ tussen de weiden en velden van het Vogtland-gebergte in Duitsland. Samen met artistiek leider en multi-instrumentalist Henry Schneider en geluidskunstenaar Erwin Stache gebruikt Gareth het festival als een podium om alle genres en stijlen van de kunsten te verenigen en muziek te maken met elk object, van een schop tot een melkmachine.

  In 1994 had Gareth de eer om op te treden bij de presidentiële inauguratie van Nelson Mandela in Pretoria. Zijn vrome liefde voor zijn moederland wordt in stand gehouden door zijn werk op sociaal en cultureel niveau. In 2019 werd hij aangesteld als internationale ambassadeur voor het “Denis Goldberg House of Hope”, een nieuw kunst- en cultuur-project in Kaapstad dat sociale cohesie en levensvaardigheden bevordert voor kansarme jongeren in Zuid-Afrika.


  Gareth Lubbe, violist and overtone singer, was born in South Africa. He appears as soloist and chamber musician throughout Europe, America, Africa and Asia. From 2007 until 2014, he was principal violist of the Gewandhaus Orchestra in Leipzig under the baton of Riccardo Chailly. Other than appearances on the world’s foremost stages such as the Berlin Philharmonie, Concertgebouw in Amsterdam, Wigmore Hall in London and Carnegie Hall in New York, Gareth also appears as regular artist and educator at leading festivals in Finland, England, South Korea, Japan and Brazil amongst others. He is on the international faculty of the annual Chamber Music Festival in Stellenbosch, which brings together up to 400 young students from across Africa and other parts of the world. In 2013 he accepted the post of Professor at the Folkwang University of the Arts in Essen where he now has a studio of international viola students.

  As an acclaimed overtone singer, Gareth also gives performances and lectures around the world. Prominent composers have written works for his voice, and his vocal skills have been recorded for Radio, Films as well as computer games. Gareth is very much at home in the world of improvisation, and one of his annual highlights is performing on the compost organ as member of the Agricultural Symphony at the ‘Stelzen Festspiele bei Reuth’ amongst the meadows and fields of the Vogtland mountains of Germany. Together with artistic director and multi- instrumentalist, Henry Schneider, as well as the sound artist Erwin Stache, Gareth uses the festival as a podium to unify all genres and styles of the arts and makes music with any object from a spade to a cluster-assembly- milking machine.

  In 1994, Gareth had the honour of performing at the presidential inauguration of Nelson Mandela in Pretoria. His devout love for his motherland is sustained through his work on a social and cultural level. In 2019 he was appointed as International Ambassador for the “Denis Goldberg House of Hope”, a new arts and culture project in Cape Town promoting social cohesion and life skills to the disadvantaged youth of South Africa.