Skip to content

Jan Bjøranger

  Viool, Violin

  English version

  Jan Bjøranger is één van Scandinavië’s toonaangevende ensembleleiders en violisten en is de oprichter van het ensemble 1B1. Hij is een creatieve kunstenaar die zijn leven leeft tussen les geven en optreden. Hij werkt regelmatig samen met artiesten als Leif Ove Andsnes, Lars Anders Tomter, Yejin Gil, Clemens Hagen, Benjamin Schmid, Christian Ihle Hadland, Kristjan Järvi en Steven Sloane. Gedurende zijn hele carrière heeft Jan Bjøranger blijk gegeven van een sterk instinct als muzikaal ondernemer. Hij was zes jaar lang artistiek directeur van het Umeå International Chamber Music Festival in Zweden en de oprichter van het KGA Festival en het ‘Classics in the Center’ Festival in Noorwegen. Hij is ook co-artistiek directeur van het festival Virtuoso en Belcanto in Lucca, Toscane-Italië.

  Zijn werk in het leiden van 1B1 triggert zowel zijn muzikale vaardigheden als de ondernemer en opvoeder in hem. Het ensemble heeft zich gevestigd in de voorhoede van het muzikale ondernemen, het winnen van prijzen en erkenning – Vanity Fair heeft bijvoorbeeld 1B1 geïdentificeerd als “één van de zeven belangrijkste op de klassieke scène van vandaag”. Jan Bjørangers eerdere samenwerkingen met componisten als Arvo Pärt, Steve Reich, James MacMillan, Mark Anthony Turnage, Piers Hellawell, Daniel Schnyder en Gija Kancheli tonen ook het streven van hem en het ensemble om de muziek van onze eigen tijd uit te voeren.

  Jan Bjøranger is een veelgevraagd leider voor ensembles en orkesten in Europa, waaronder het MDR Symphony Orchestra, Camerata Salzburg, het Scottish Chamber Orchestra, het Gothenburg Symphony, het Danish Radio Symphony Orchestra, Stuttgart Chamber Orchestra, evenals de Trondheim Soloists, het Norwegian Chamber Orchestra en het Danish National Chamber Orchestra. Als solist en kamermusicus trad Jan Bjøranger op in heel Europa en daarbuiten.

  Het werk van Jan Bjøranger heeft een sterk didactisch perspectief. Momenteel is hij verbonden aan de Berlin University of the Arts, waar hij dirigenten en ensembleleiders begeleidt en symfonieorkestproducties coacht.

  Jan Bjøranger neemt op voor de labels Simax en BIS, maar treedt ook op in een groot aantal opnames, als leider of onderdeel van ensembles, voor labels als Phillips, Sony, CcnC, Chandos en EMI.

  Hij bespeelt een viool gebouwd door de Domenicus Montagnana in 1725.


  Jan Bjøranger is one of Scandinavias leading ensemble directors and violinists and is the founding artistic director of the ensemble 1B1. He is a creative artist who lives his life between tutoring and performing. He collaborates regularly with artists like Leif Ove Andsnes, Lars Anders Tomter, Yejin Gil, Clemens Hagen, Benjamin Schmid, Christian Ihle Hadland, Kristjan Järvi and Steven Sloane. Throughout his career, Jan Bjøranger has shown a strong instinct as a musical entrepreneur. He was the artistic director of the Umeå International Chamber Music Festival in Sweden for six years, as well as the founder of the KGA Festival and ‚Classics in the Center‘ Festival in Norway. He is also co[1]artistic director for the festival Virtuoso and Belcanto in Lucca, Tuscany -Italy.

  His work in leading 1B1 triggers both his musical skills as well as the entrepeneur and educator in him. The ensemble has established itself at the forefront of musical enerprise, winning prizes and recognition – for example, Vanity Fair has identified 1B1 as «one of the seven most important on the classical scene today». Jan Bjøranger’s past collaborations with composers including Arvo Pärt, Steve Reich, James MacMillan, Mark Anthony Turnage, Piers Hellawell, Daniel Schnyder and Gija Kancheli also show his and the ensemble’s aim to perform the music of our own time.

  Jan Bjøranger is a sought-after leader for ensembles and orchestras in Europe, including the MDR Symphony Orchestra, Camerata Salzburg, the Scottish Chamber Orchestra, the Gothenburg Symphony, the Danish Radio Symphony Orchestra, Stuttgart Chamber Orchestra, as well as the Trondheim Soloists, the Norwegian Chamber Orchestra and the Danish National Chamber Orchestra. As a soloist and chamber musician, Jan Bjøranger has performed throughout Europe and overseas.

  Jan Bjøranger’s work has a strong didactic perspective. He is currently associated with the Berlin University of the Arts, where he tutors conductors and ensemble leaders and coaches symphony orchestra productions.

  Jan Bjøranger records for the Simax and BIS labels, but also appears in a great number of recordings, as leader or part of ensembles, for labels such as Phillips, Sony, CcnC, Chandos and EMI.

  He plays a violin built by the luthier Domenicus Montagnana in 1725.