Skip to content

Jef Kolacny

  Piano

  English version

  Jef Kolacny (°2003) begon op zijn vijfde met piano spelen. Muziek werd hem met de paplepel ingegeven door zijn vader Steven Kolacny en nonkel Stijn Kolacny. Zijn eerste noten leerde hij spelen in de plaatselijke academie van Aarschot.

  Toen hij  16 jaar oud was, begon hij privéles te volgen bij Jan Vermeulen. Nadat hij zijn humaniora in Aarschot afwerkte, startte hij bij Jan Vermeulen aan het Lemmensinstituut in Leuven. Jef volgde op (inter)nationale stages les bij Shai Wosner, Vitaly Samoshko, Jura Margulis, Liebrecht Vanbeckevoort, Mateusz Borowiak, Lucas Blondeel, Sylvia Theraza, Julien Libeer…

  In 2022 heeft hij de gerenommeerde Cantabile pianowedstrijdgewonnen in de hogere graad, alsook de prijs van de beste uitvoering van het verplicht werk. Daardoor zal hij in 2023 zijn debuut als solist met orkest maken in de Singel te Antwerpen met het tweede concerto van Franz Liszt. Ook werd hij in 2022 finalist van de Steinway Piano Competition Belgium in de Henry Le Boeuf zaal in Bozar. Daarnaast werd hij meermaals prijswinnaar op het Concours de piano Andrée Charlier: zo behaalde hij in 2021 de tweede prijs en in 2020 de derde prijs.


  Jef Kolacny (°2003) started on his fifth playing the piano . Music got him with the spoon prompted by his father Steven Kolacny and uncle Stijn Kolacny . He learned to play his first notes in the local Aarschot academy .

  When he was 16 years old, he started following private lessons with Jan Vermeulen. After he finished humanities in Aarschot , he started to study with Jan Vermeulen at the Lemmens Institute in Leuven. Jef took lessons at (inter)national masterclasses with Shai Wosner, Vitaly Samoshko , Jura Margulis, Liebrecht Vanbeckevoort , Mateusz Borowiak, Lucas Blondeel , Sylvia Theraza , Julien Libeer…

  In 2022 he won the renowned Cantabile piano competition in the higher degree , as well as the price of the best performance of the compulsory work. As a result,  in 2023 he shall  debut as soloist with orchestra in the Singel in Antwerp with the second concerto by Franz Liszt. In 2022, he also was  finalist of the Steinway Piano Competition Belgium in the Henry Le Boeuf hall in Bozar . In addition , he was several times prize winner at the Competition de piano Andrée Charlier: he achieved in 2021 the second prize and in 2020 the third price .