Skip to content

Joachim De Busschere

  Viool, Violin

  English version

  Joachim De Busschere (°2000) is afkomstig uit Eeklo en begon viool te spelen op 5-jarige leeftijd. Na een aantal jaren muziekacademie (te Aalter en Eeklo) verkoos hij zich in te schrijven in het Kunsthumaniora te Gent (Evergem) bij Dhr. Paul Klinck. Daar kreeg hij de muzikale microbe pas ècht te pakken en in 2019 studeerde hij af aan het Kunsthumaniora te Brussel bij Dhr. Erik Sluys. Momenteel studeert hij verder aan School of Arts Gent (Koninklijk Conservatorium afdeling Klassieke Muziek) bij Dhr. W. Aerts.

  Hij volgde tevens een aantal Masterclasses bij oa. Wim De Moor, Nico Baltussen, Elisa Kawaguti, Céline Flamen, Ning Kam, Hana Kotkova en Mi-Kyung Lee. Bij de solistenwedstrijd van VLAMO werd hij in zijn leeftijdsgroep eerste laureaat en tijdens de zomer 2018 werd hij als jongste muzikant uitgenodigd om deel te nemen aan het Aurora Music Festival (Old Ox) in Mariestad (Zweden). Tijdens de zomervakantie van 2019 schreef hij zich in aan de “Encuentros internacionales de musica de Cieza” waar hij masterclasses volgde bij Erik Sluys, Wibert Aerts en Antonio Garcia Egea.

  Joachim is als orkestmuzikant op 10-jarige leeftijd begonnen bij het Querceto-strijkensemble uit Eeklo en na actieve deelname aan talrijke projecten van de jeugdorkesten van AMAJ, Jong Symfonisch Gent en Brussels Sinfonietta is hij momenteel actief lid van het Euregio Jeugdorkest in Nederland.


  Joachim De Busschere (°2000) comes from Eeklo and started playing the violin at the age of five. After several years of music academy (in Aalter and Eeklo), he chose to enroll at the Kunsthumaniora in Ghent (Evergem) with Mr. Paul Klinck. There he really got hold of the musical microbe and in 2019 he graduated from the Kunsthumaniora in Brussels with Mr. Erik Sluys. He is currently studying further at the School of Arts Ghent (Royal Conservatory of Classical Music Department) with Mr. W. Aerts.

  He also attended a number of Masterclasses with, among others. Wim De Moor, Nico Baltussen, Elisa Kawaguti, Céline Flamen, Ning Kam, Hana Kotkova and Mi-Kyung Lee. At the VLAMO soloist competition he became the first laureate in his age group and during the summer of 2018 he was invited as the youngest musician to participate in the Aurora Music Festival (Old Ox) in Mariestad (Sweden). During the summer holidays of 2019, he enrolled at the “Encuentros internacionales de musica de Cieza” where he followed masterclasses with Erik Sluys, Wibert Aerts and Antonio Garcia Egea.

  Joachim started as an orchestra musician at the age of 10 with the Querceto string ensemble from Eeklo and after active participation in numerous projects of the youth orchestras of AMAJ, Jong Symfonisch Gent and Brussels Sinfonietta, he is currently an active member of the Euregio Youth Orchestra in the Netherlands.