Skip to content

Jonathan Ide

  Piano

  English version

  Jonathan Ide werd in De Pinte geboren in 2006. Toen Jonathan vijf jaar werd, kreeg hij zijn eerste pianolessen van zijn oma Gemma De Meester. Vanaf het derde leerjaar ging hij op pianoles bij Fien Dhont aan de Muziekacademie van Deinze (KADE). Daar volgt hij nu pianoles bij Marc Masson alsook aan het Conservatorium van Antwerpen bij Nikolaas Kende.

  Jonathan nam meerdere keren succesvol deel aan de ‘Steinwaywedstrijd’ en de ‘Cantabilewedstrijd’. Hij ontving in 2022 de eerste prijs in beide wedstrijden in de categorie onder 16 jaar. Dankzij deze wedstrijden en initiatieven zoals het ‘Internationaal Kamermuziekfestival Arte Amanti’ krijgt hij mogelijkheden om concerten te geven. Hij speelt kamermuziek in diverse ensembles en met zijn broer Ruben die we kennen als violist.


  Jonathan Ide was born in De Pinte in 2006. When Jonathan turned five, he received his first piano lessons from his grandmother Gemma De Meester. Three years later, he took piano lessons with Fien Dhont at the Music Academy of Deinze (KADE). There he now takes piano lessons with Marc Masson and at the Antwerp Conservatory with Nikolaas Kende.

  Jonathan successfully participated several times in the ‘Steinway Competition’ and the ‘Cantabile Competition’. He received first prize in both competitions in the under 16 category in 2022. Thanks to these competitions and initiatives such as the ‘International Chamber Music Festival Arte Amanti’, he has the opportunity to give concerts. He plays chamber music in various ensembles and with his brother Ruben, who we know as a violinist.