Skip to content

Jonathan Ide

  Piano

  English version

  Jonathan Ide kreeg hij zijn eerste pianolessen van zijn oma, Gemma De Meester, op 5-jarige leeftijd. Vanaf het derde leerjaar volgde hij pianoles bij mevrouw Fien Dhont aan de Muziekacademie van Deinze. In 2016 volgde hij een masterclass met Pierre-Alain Volondat. Intussen volgt hij pianoles bij Marc Masson en sinds september 2019 volgt hij ook kamermuziekles samen met zijn broer Ruben, een violist, en startte compositielessen.

  In maart 2015 mocht Jonathan optreden bij het concert ‘Borrelnootjes Junior’ van de Academie. In 2018 werd hij derde in de finale van de Cantabile piano-wedstrijd, waarna hij nog bij enkele recitals mocht optreden. In het voorjaar van 2019 werd hij finalist en behaalde de tweede prijs in de Steinway Piano Competition in de jongste categorie tot en met 12 jaar. Bij Cantabile 2020 werd Jonathan tweede in de Middelbare graad.

  Video: Jonathan Ide stelt zichzelf voor als Jong Talent 2021


  Jonathan Ide received his first piano lessons from his grandmother, Gemma De Meester, when he was 5 years old. From the third grade he took piano lessons with madame Fien Dhont at the Music Academy in Deinze. In 2016 he followed a masterclass with Pierre-Alain Volondat. Now he takes piano lessons with Marc Masson. Since September 2019 he has also been taking chamber music lessons with his brother Ruben, a violinist, and also started composition lessons.

  In March 2015 he was allowed to perform at the ‘Borrelnootjes Junior’ concert of the Academy. In 2018 he came third in the final of the Cantabile piano competition, after which he was allowed to perform at several recitals. In the spring of 2019 he became a finalist and won second prize in the Steinway Piano Competition in the youngest category up to the age of 12. At Cantabile 2020, Jonathan finished second in the Secondary Degree.