Skip to content

Josefien Branson

  Hobo, Oboe

  English version

  Josefien Branson is 21 en studente. Ze begon haar muzikale loopbaan in de initiatielessen aan de Kunstacademie Zaventem op vierjarige leeftijd. Ze begon met hobo spelen toen ze zeven was en volgt nog steeds les aan de muziekschool bij Elisabeth Schollaert. Naast het traditionele parcours met lessen notenleer en culturele vorming volgde ze ook muziektheorie bij Pol Vanfleteren en speelde ze kamermuziek in de klas van Henk Lauwers.

  Aan de universiteit van Leuven voltooit ze op dit moment een masteropleiding in de klassieke filologie. Ze speelt daarnaast hobo in het Universitair Symfonisch Orkest. Ze neemt regematig deel aan orkestprojecten in binnen- en buitenland: zo speelde ze al een concert in de Bozar met het European Student Orchestra in de zomer van 2019 en mocht ze in Dresden en Leipzig concerteren met BTHVN 2021 The Orchestra.


  Josefien Branson is 21 and a student. She started her musical career in initiation lessons at the Art Academy Zaventem at the age of four. She started playing the oboe when she was seven and still takes lessons at the music school with Elisabeth Schollaert. In addition to the traditional course with lessons in solfège and cultural education, she also followed music theory with Pol Vanfleteren and played chamber music in Henk Lauwers’ class.

  She is currently completing a master’s degree in classical philology at the University of Leuven. She also plays oboe in the University Symphony Orchestra. She regularly participates in orchestral projects at home and abroad: she already played a concert in the Bozar with the European Student Orchestra in the summer of 2019 and she was allowed to concert in Dresden and Leipzig with BTHVN 2021 The Orchestra.