Skip to content

Julia Hamos

  Piano

  Foto/Photo  ©Emma Wernig


  English version

  Julia Hamos zet haar Amerikaanse en Hongaarse roots in bij het exploreren van het repertoire, variërend van Bach tot hedendaagse componisten.

  Ze studeerde af aan de Royal Academy of Music in Londen bij Christopher Elton en het Mannes College of Music in New York bij Richard Goode. Ze werd ook opgeleid door Sir András Schiff aan de Barenboim-Said Akademie in Berlijn en studeert nu aan de Kronberg Academy, ondersteund door de Henle Stichting. In 2021 werkte ze samen met Daniel Barenboim in masterclasses rond Beethovens sonates voor piano solo en met strijkers. Julia verdiepte zich in György Kurtágs 8 Pieces, op. 3 samen met de componist zelf in het Budapest Music Center.

  Ze is winnaar van de ‘Sterndale Bennett Prize for Romantic Music’ aan de Royal Academy of Music en de ‘Fidelman Prize for Contemporary Music’ van de Mannes School of Music in New York en behaalde de Grand Prix van de ‘International Virtuoso Competition’ in New York City.

  Als solist en kamermuzikant treedt ze op in de Pierre-Boulez Saal, Berlijn, de Wigmore Hall, Londen, in New York in het Lincoln Center, Carnegie Hall, het Kennedy Center in Washington D.C., de Liszt Academie in Boedapest.

  Ze gaf recitals en kamermuziekoptredens op het Krzyzowa Festival in Kreisau, Polen, op het Trasimeno Music Festival in Italië, op het Prussia Cove Festival in Cornwall, als onderdeel van de Verbier Festival Academy, op het Four Seasons Chamber Music Festival in Noord-Amerika. Carolina, op het Kneisel Hall Festival in Maine, in het Ravinia Steans Institute in Illinois, in Kronberg’s Chamber Music Connects the World met Tabea Zimmermann en Christian Tetzlaff.

  Op uitnodiging van Sir András Schiff trad ze afgelopen seizoen op in de Building Bridges-concerten. Ze musiceerde in Wigmore Hall, Beethoven Haus Bonn, de Magyar Zene Hàz in Boedapest en de Luxembourg Philharmonie. Dit seizoen speelt ze het Ligeti Pianoconcert in de Berlijnse Boulez Saal met het Boulez Ensemble en Matthias Pintscher, evenals kamermuziek met leden van de Kronberg Academie, waaronder Tabea Zimmermann in de Zankel Hall van Carnegie Hall.

  Ze voltooide een opname van de Mozart Concerti met Howard Griffiths en de Camerata Schweiz voor Alpha Classics. Ze zal een eerste solo-cd opnemen met werk van Schumann.

  Julia is ook assistent in de opleiding musicologie aan de Barenboim-Said Akademie in Berlijn.


  Julia Hamos uses her American and Hungarian roots to explore the repertoire, ranging from Bach to contemporary composers.

  She graduated from the Royal Academy of Music in London with Christopher Elton and the Mannes College of Music in New York with Richard Goode. She was also trained by Sir András Schiff at the Barenboim-Said Academy in Berlin and is now studying at the Kronberg Academy, supported by the Henle Foundation. In 2021 she collaborated with Daniel Barenboim in master classes around Beethoven’s sonatas for solo piano and with strings. Julia immersed herself in György Kurtág’s 8 Pieces, op. 3 together with the composer himself in the Budapest Music Center.

  She is the winner of the ‘Sterndale Bennett Prize for Romantic Music’ at the Royal Academy of Music and the ‘Fidelman Prize for Contemporary Music’ from the Mannes School of Music in New York and won the Grand Prix of the ‘International Virtuoso Competition’ in New York City.

  As a soloist and chamber musician she has performed at the Pierre-Boulez Saal, Berlin, the Wigmore Hall, London, in New York at the Lincoln Center, Carnegie Hall, the Kennedy Center in Washington D.C., the Liszt Academy in Budapest.

  She has given recitals and chamber music performances at the Krzyzowa Festival in Kreisau, Poland, at the Trasimeno Music Festival in Italy, at the Prussia Cove Festival in Cornwall, as part of the Verbier Festival Academy, at the Four Seasons Chamber Music Festival in North America. Carolina, at the Kneisel Hall Festival in Maine, at the Ravinia Steans Institute in Illinois, in Kronberg’s Chamber Music Connects the World with Tabea Zimmermann and Christian Tetzlaff.

  At the invitation of Sir András Schiff, she performed in the Building Bridges concerts last season. She has performed at Wigmore Hall, Beethoven Haus Bonn, the Magyar Zene Hàz in Budapest and the Luxembourg Philharmonie. This season she will perform the Ligeti Piano Concerto at Berlin’s Boulez Saal with the Boulez Ensemble and Matthias Pintscher, as well as chamber music with members of the Kronberg Academy, including Tabea Zimmermann in Carnegie Hall’s Zankel Hall.

  She completed a recording of the Mozart Concerti with Howard Griffiths and the Camerata Schweiz for Alpha Classics. She will record a first solo CD with work by Schumann.

  Julia is also an assistant in the musicology course at the Barenboim-Said Academy in Berlin.