Skip to content

Karel Schoofs

  Hobo, Oboe

  Foto/Photo: Koen Broos


  English version

  Karel Schoofs studeerde bij Jan De Maeyer, Luk Nielandt en Louis Gilis aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium in Antwerpen. Hij rondde zijn opleiding af als primus van zijn jaar. Daarna volgden nog masterclasses bij o.a. Jean-Lois Capezzali en Yvàn Fisher.

  Als jonge twintiger speelde Karel al bij het Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen tot hij in 1996 werd benoemd tot hobo-solo bij het Nationaal Orkest van België onder chef-dirigenten Yuri Simonov, Mikko Franck en Walter Weller. Sinds 2008 is Karel eerste hoboïst bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder de leiding van Valery Gergiev en Yannick Nézet-Séguin, alwaar hij in 2010 debuteerde als solist in werk van Mozart en Bellini. In 2014 speelde hij met zijn orkest de Nederlandse première van James MacMillans hobo concerto. Karel mocht eveneens

  Soleren op het Festival van Vlaanderen, met de Belgische Kamerfilharmonie, het Brabants Orkest en op de wereldtentoonstelling in Shanghai (2010).

  Karel wordt ook geregeld uitgenodigd als eerste hoboïst door alle orkesten en operahuizen van België en Nederland zoals het Koninklijk Concertgebouw Orkest Amsterdam, de Muntschouwburg, ….

  Ook als chambrist heeft hij zijn strepen verdiend: Oxalys, Quatuor Danel, het Combattimento Consort Amsterdam en I solisti del Vento zijn maar enkele ensembles die graag een beroep doen op Karels expertise. Bovendien is hij stichtend lid van het ensemble MP21 en speelt hij geregeld op internationale events als Storioni Festival of het Schiermonnikoog Festival voor Kamermuziek. Sinds 2007 vormt Karel een muzikaal duo met harpiste Anneleen Lenaerts (Wiener Philharmoniker).

  Sinds 2013 is Karel hoofdvakdocent hobo aan de Koninklijke Conservatoria van Brussel en Den Haag en geeft in die functie ook masterclasses over de hele wereld, van Michigan tot Shenzhen.

  Karel kleurt af en toe buiten de lijnen. Met veel plezier werkte hij mee aan de theaterproducties Verzen van het Leven en de dood (2009), Watermuziek (2010-) en aan het jazzprogramma Dowland Project (2011).


  Karel Schoofs studied with Jan De Maeyer, Luk Nielandt and Louis Gilis at the Royal Flemish Music Conservatory in Antwerp. He completed his education as the first of his year. This was followed by master classes with Jean-Lois Capezzali and Yvàn Fisher, among others.

  In his early twenties, Karel played with the Royal Philharmonic Orchestra of Flanders until he was appointed oboe solo with the National Orchestra of Belgium in 1996 under chief conductors Yuri Simonov, Mikko Franck and Walter Weller. Since 2008, Karel has been principal oboist with the Rotterdam Philharmonic Orchestra, conducted by Valery Gergiev and Yannick Nézet-Séguin, where he made his debut as a soloist in works by Mozart and Bellini in 2010. In 2014 he and his orchestra played the Dutch premiere of James MacMillan’s oboe concerto. Karel was also allowed Soloing at the Flanders Festival, with the Belgian Chamber Philharmonic, the Brabant Orchestra and at the world exhibition in Shanghai (2010).

  Karel is also regularly invited as first oboist by all orchestras and opera houses in Belgium and the Netherlands, such as the Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam, the Muntschouwburg, ….

  He has also earned his stripes as a chambrist: Oxalys, Quatuor Danel, the Combattimento Consort Amsterdam and I solisti del Vento are just a few ensembles that are happy to call on Karels expertise. He is also a founding member of the MP21 ensemble and regularly plays at international events such as the Storioni Festival or the Schiermonnikoog Festival for Chamber Music. Since 2007 Karel has formed a musical duo with harpist Anneleen Lenaerts (Wiener Philharmoniker).

  Since 2013, Karel has taught oboe at the Royal Conservatories of Brussels and The Hague and in that position he also gives master classes all over the world, from Michigan to Shenzhen.

  Karel occasionally colors outside the lines. He enjoyed working on the theater productions Verzen van het Leven en de dood (2009), Water music (2010-) and the jazz program Dowland Project (2011).