Skip to content

Keshav Krishnan

  Piano

  English version

  Keshav is 10 jaar oud. Hij woont met zijn gezin in Nederland. Hij studeert in groep 7 (groep 5) op de Nederlandse basisschool. Wiskunde en Informatica zijn zijn favoriete vakken. Enkele van zijn hobby’s zijn het lezen van tijdschriften als The Week Junior en National Geographic, het lezen van non-fictie, vooral geschiedenis, spelletjes als Sudoku en schaken, viool spelen en zijn eigen muziek componeren.

  Toen hij 5 was, begon hij zijn liefde voor muziek te beseffen en vond hij het leuk om deel te nemen aan de muzieklessen op school. Hij was al op zeer jonge leeftijd gefascineerd door piano en wilde het altijd al proberen. Op dat moment besloot zijn moeder hem in te schrijven voor pianolessen aan de plaatselijke muziekschool. Momenteel studeert hij aan het Junior Conservatorium in Maastricht bij Pr. Joop Celis, Alejandro Serena en Tonia Ioannou.


  Keshav is 10 years old. He lives in the Netherlands with his family. He studies in Group 7 (Grade 5) at a Dutch primary school. Maths and Computer Science are his favourite subjects. Some of his hobbies include reading magazines like The Week Junior and National Geographic, reading non-fiction especially history, games like Sudoku and chess, playing the violin and composing his own music.

  When he was 5, he began to realize his love for music and enjoyed participating in the music lessons at school. He was fascinated by the piano at a very young age and always wanted to try playing it. It was then that his mother decided to enroll him for piano lessons at the local music school. At the moment he is studying at The Junior Conservatory in Maastricht with Pr. Joop Celis, Alejandro Serena and Tonia Ioannou.