Skip to content

Kirsten Gedeshi

Piano – Arte Amanti Rising Star 2022

English version

Kirsten  Gedeshi kreeg op 6-jarige leeftijd haar eerste pianolessen aan de  Akademie van Muzische Kunsten in Meise. Zij kreeg in die periode pianoles bij verschillende leerkrachten, waaronder de hedendaagse Belgische componist Gillis Sacré en Barbara Baltussen. Als 15-jarige startte ze als jong talent de lessen piano in het Koninklijk Conservatorium van Brussel, waar ze momenteel haar studie aan het afronden is bij Jan Michiels.

Kirsten was laureate en laureaat-finaliste van verschillende nationale en internationale jeugdwedstrijden waaronder de wedstrijd Brodelet (1e prijs), de Vlamo-wedstrijd (1e prijs) , de Rotary-Breughel Wedstrijd (2e prijs) , de Steinway piano competition (2e prijs) en de Cantabile pianowedstrijd.

Als laureate van de genoemde wedstrijden kreeg ze de gelegenheid om concertervaring op te doen in verschillende grote Belgische concertzalen zoals Bozar, Flagey en de Singel, zowel solo als in kamermuziekverband. Zij volgde meerdere masterclasses bij o.a. Jean-Claude Van den Eynden, Lucas Blondeel, Kyoko Hashimoto, Daniel Blumenthal, Piet Kuijken, Hans Rynckelynck, Katia Veekmans…

Naast de focus op haar solocarrière, is Kirsten ook zeer intensief bezig met kamermuziek, dit in verscheidene bezettingen.


Kirsten Gedeshi received her first piano lessons at the Music Academy of Meise at the age of 6. During that period she studied with various teachers, including the contemporary Belgian composer Gillis Sacré and Barbara Baltussen. At the age of 15, she started piano lessons at the Royal Conservatory of Brussels as a young talent, where she is currently completing her studies with Jan Michiels.

Kirsten was a laureate of several national and international youth competitions, including the Brodelet competition (1st prize), the Vlamo competition (1st prize), the Rotary-Breughel Competition (2nd prize), the Steinway piano competition (2nd prize) and the Cantabile Piano Competition.

As laureate of the aforementioned competitions, she was given the opportunity to gain concert experience in various major Belgian concert halls such as Bozar, Flagey and the Singel, both solo and in chamber music. She took several master classes with ao. Jean-Claude Van den Eynden, Lucas Blondeel, Kyoko Hashimoto, Daniel Blumenthal, Piet Kuijken, Hans Rynckelynck, Katia Veekmans.

Besides the focus on her solo career, Kirsten is also very engaged in chamber music.