Skip to content

Lenny Bui-Vandeput

  Piano – Arte Amanti Rising Star 2022

  English version

  De Leuvense pianist, Lenny Bui-Vandeput, begon reeds op 6-jarige leeftijd met piano. Na zijn opleiding aan het KSO Lemmensinstituut, volmaakte hij in 2018 zijn bachelor aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel. Daarna studeerde hij via een Erasmusuitwisseling een jaar bij Amy Lin aan het HEAR, Académie Supérieure de musique. Momenteel voltooit hij zijn masterstudies in Brussel in de klas van Jan Michiels.

  Lenny werd reeds bekroond met talloze prijzen waaronder 1ste prijs in de International Young Euregio Piano Award in Geilenkirchen (2019, Duitsland); 1ière medaille in de International Piano Competition Challenge Aliénor de Parempuyre (2019 Frankrijk), 2de prijs 29th Young Musician International Competition ‘Citta di Barletta’ (2019, Italië), Finalist in de César Franck International piano competition (2018, België), Premier Prix de Festival d’Anniviers (Zwitserland 2013), 

  Hij volgde onder meer nationale alsook internationale masterclasses bij gerenommeerde pianisten zoals; Jean-Claude van den Eynde, Eliane Rodriguez, Daniel Blumenthal, Sergei Edelmann, Nikolaas Kende, Jan Vermeulen, …. Hij concerteerde reeds in Frankrijk, Zwitserland, Luxemburg, Italië en België.

  Sinds januari 2016 vormen Lenny Bui-Vandeput en Ilona Ingels een vast hobo-piano duo.

  Binnen de muren van het Koninklijk Conservatorium Brussel musiceerden ze voor het eerst samen en onmiddellijk voelden ze elkaar goed aan. Meteen beslisten ze om dit muzikale verhaal verder te schrijven en samen nieuwe horizonten te ontdekken.

  Dit leidde inmiddels tot enkele mooie en succesvolle concerten in binnen- en buitenland. Doorheen de jaren is hun repertoire uitgebreid met de grootste werken voor piano en (alt)hobo, van Schumann tot Poulenc.

  Het duo kreeg ook onderricht van diverse gerenommeerde docenten zowel uit Brussel als Straatsburg zoals Thomas Dieltjens, Luc Loubry, Jan Michiels, Karel Schoofs, Dimitri Mestdag, Sébastien Giot, Christian Schmitt.

  Video: Lenny stelt zichzelf voor als Jong Talent 2021.


  The Leuven pianist, Lenny Bui-Vandeput, started playing the piano at the age of 6. After his education at the KSO Lemmens Institute, he completed his bachelor’s degree at the Royal Conservatory in Brussels in 2018. After that, he studied with Amy Lin for a year at the HEAR, Académie Supérieure de musique, via an Erasmus exchange. He is currently completing his master studies in Brussels in the class of Jan Michiels.

  Lenny has already been awarded numerous prizes including 1st prize in the International Young Euregio Piano Award in Geilenkirchen (2019, Germany); 1ière medal in the International Piano Competition Challenge Aliénor de Parempuyre (2019 France), 2nd prize in the 29th Young Musician International Competition ‘Citta di Barletta’ (2019, Italy), Finalist in the César Franck International piano competition (2018, Belgium), Premier Prix in the Festival d’Anniviers (Switzerland 2013),

  He followed national as well as international master classes with renowned pianists such as; Jean-Claude van den Eynde, Eliane Rodriguez, Daniel Blumenthal, Sergei Edelmann, Nikolaas Kende, Jan Vermeulen,…. He has already performed in France, Switzerland, Luxembourg, Italy and Belgium.

  Since January 2016, Lenny Bui-Vandeput and Ilona Ingels have formed a regular oboe-piano duo.

  Within the walls of the Royal Conservatory of Brussels they played together for the first time and immediately felt good together. They immediately decided to continue writing this musical story and explore new horizons together.

  This has led to a number of beautiful and successful concerts at home and abroad. Over the years, their repertoire has expanded with the greatest works for piano and (alto) oboe, from Schumann to Poulenc.

  The duo was also taught by various renowned teachers from both Brussels and Strasbourg such as Thomas Dieltjens, Luc Loubry, Jan Michiels, Karel Schoofs, Dimitri Mestdag, Sébastien Giot, Christian Schmitt.