Skip to content

Liesl Vanoverberghe

  Fluit, Flute – Arte Amanti Rising Star 2023

  English version

  Liesl begon met fluitlessen toen ze 9 jaar was aan het Stedelijk Conservatorium Kortrijk bij Helga Jacobs. Ze nam deel aan verschillende fluitseminaries en muziekstages waar ze lessen volgde bij fluitisten uit onder andere België, Nederland, Duitsland, Denemarken, Polen, Slovenië en de Verenigde Staten.

  In september 2016 werd Liesl toegelaten tot de richting ‘Jong Talent’ in het Conservatorium van Kortrijk. Ze is ook actief in een aantal verschillende harmonie- en symfonieorkesten zoals de Koninklijke Harmonie Vooruit en Ghent Symphony Orchestra. In september 2022 startte ze haar hogere studies aan het Conservatorium Maastricht in Nederland bij Valerie Debaele.

  Liesl is prijswinnares van vele nationale en internationale wedstrijden in België, Nederland, Zwitserland, de UK, Kroatië, Hongarije en Rusland. In 2021 won ze een eerste prijs bij de ‘Pamus Flow Global Music Competition’, de ‘International Flute Seminar Bruges Flute Competition’, een tweede prijs bij ‘Danubia Talents International Online Music Competition Hungary’ en een derde prijs bij de ‘International Moscow Music Competition’. In 2022 won ze de eerste prijs bij de ‘Rotarywedstrijd’ te Kortrijk, de eerste prijs bij de  ‘London Classical Music Competition’ en won ze de wedstrijd ‘Young Belgian Talent’. Daarnaast is ze verkozen als finaliste van het ‘Grachtenfestival Conservatorium Concours 2023’ in Nederland.


  Liesl started flute lessons when she was 9 years old at the Municipal Conservatory in Kortrijk with Helga Jacobs. She participated in various flute seminars and music internships where she took lessons with flautists from Belgium, the Netherlands, Germany, Denmark, Poland, Slovenia and the United States, among others.

  In September 2016, Liesl was admitted to the ‘Young Talent’ department at the Kortrijk Conservatory. She is also active in a number of different wind and symphony orchestras such as the Koninklijke Harmonie Vooruit and Ghent Symphony Orchestra. In September 2022 she started her bachelor studies at the Maastricht Conservatory in the Netherlands with Valerie Debaele.

  Liesl is prize winner of many national and international competitions in Belgium, the Netherlands, Switzerland, the UK, Croatia, Hungary and Russia. In 2021 she won a first prize at the ‘Pamus Flow Global Music Competition’, the ‘International Flute Seminar Bruges Flute Competition’, a second prize at ‘Danubia Talents International Online Music Competition Hungary’ and a third prize at the ‘International Moscow Music Competition’. In 2022 she won first prize at the ‘Rotary Competition’ in Kortrijk, first prize at the ‘London Classical Music Competition’ and won the ‘Young Belgian Talent’ competition. In addition, she was chosen as a finalist of the ‘Grachtenfestival Conservatorium Concours 2023’ in the Netherlands.