Skip to content

Malibran Quartet

  Tatiana Samouil, viool / violin
  Nicolas Dupont, viool / violin
  Marc Sabbah, altviool / viola
  Guy Danel, cello

  English version

  Vanuit hun passie voor de kamermuziek richtten Tatiana Samouil, Tony Nys en Justus Grimm in 2008 het Malibran Quartet op. Met haar voorgeschiedenis in de Brusselse Munt heeft het Malibran Quartet een natuurlijke affiniteit met opera en vocale solisten. De naam van het ensemble verwijst naar de legendarische diva Maria Malibran, die haar passionele leven in het teken van de muziek stelde.

  In de beginjaren werkten de musici gestaag aan de uitbouw van een gevarieerd repertoire, in de eerste plaats in het kader van de kamermuziekcyclus van de Munt. Hun eerste concerten vonden plaats in 2008-2009 en hun optreden in het Centro Cultural de Belém werd al meteen opgenomen en uitgezonden door Mezzo. Het kwartet werd algauw een graag geziene gast op het KlaraFestival (edities 2011, 2012 en 2013), de Nuits de Beloeil en de Dias da Música in Lissabon. Vandaag heeft het ensemble naam gemaakt door zijn geëngageerde vertolkingen, de exploratie van het vocale strijkkwartetrepertoire en haar inzet voor de hedendaagse muziek. In de programma’s van het kwartet komen ook geregeld operacomponisten als Verdi en Puccini aan bod, naast hedendaagse muziek van  Philippe Boesmans, Benoît Mernier, Nicolas Bacri, Thierry Escaich en Pascal Dusapin. Het kwartet wil het repertoire voor strijkkwartet en solostem verder uitdiepen, met werken van Respighi, Schönberg… en door compositieopdrachten uit te schrijven.

  Het Malibran Quartet maakte samen met David Lively een opname van de integrale kamermuziek van César Franck. Sindsdien treedt het kwartet geregeld op met deze Frans-Amerikaanse pianist. Hun Franck-box ontving in 2012 de Caecilia-prijs (prijs van de Belgische muziekpers) voor de beste Belgische cd-productie (2012) en eveneens een Joker van het magazine Crescendo.


  From their passion for chamber music, Tatiana Samouil, Tony Nys and Justus Grimm founded the Malibran Quartet in 2008. With its history at the Brussels Mint, the Malibran Quartet has a natural affinity with opera and vocal soloists. The ensemble’s name refers to the legendary diva Maria Malibran, who dedicated her passionate life to music.

  In the early years, the musicians worked steadily on the development of a varied repertoire, primarily in the context of the La Monnaie chamber music cycle. Their first concerts took place in 2008-2009 and their performance at the Centro Cultural de Belém was immediately recorded and broadcasted by Mezzo. The quartet soon became a welcome guest at the KlaraFestival (editions 2011, 2012 and 2013), the Nuits de Beloeil and the Dias da Música in Lisbon. Today the ensemble has made a name for itself through its committed performances, the exploration of the vocal string quartet repertoire and its commitment to contemporary music. The quartet’s programs also regularly feature opera composers such as Verdi and Puccini, as well as contemporary music by Philippe Boesmans, Benoît Mernier, Nicolas Bacri, Thierry Escaich and Pascal Dusapin. The quartet wants to further develop the repertoire for string quartet and solo voice, with works by Respighi, Schönberg… and by writing composition assignments.

  The Malibran Quartet made a recording of César Franck’s integral chamber music together with David Lively. Since then the quartet has performed regularly with this French-American pianist. In 2012 their Franck box received the Caecilia Prize (prize from the Belgian music press) for the best Belgian CD production (2012) and also a Joker from the magazine Crescendo.