Skip to content

Manuel Hofer

  Altviool – Viola

  English version

  Manuel Hofer, geboren in Graz (Oostenrijk), studeerde bij Siegfried Führlinger aan de Universiteit voor Muziek en Podiumkunsten te Wenen, Thomas Riebl aan de Universiteit Mozarteum Salzburg en de Hanns Eisler Universiteit voor Muziek bij Lars Anders Tomter en Tabea Zimmermann. Zijn passie voor kamermuziek werd gevoed en ondersteund door zijn werk met Rainer Schmid van het Hagen Quartet, Eberhard Feltz aan de Hanns Eisler University of Music en György Kurtag.

  Manuel Hofer is de eerste altviolist die de Oostenrijkse Music Award “Gradus ad Parnassum” als solist heeft ontvangen en trad op met orkesten zoals het Stuttgart Chamber Orchestra, het Vienna Chamber Orchestra, het Bruckner Orchestra Linz, het Haydn Orchestra Bolzano, de Camerata Athens en het Pannonic Philharmonic Orchestra.

  Zijn activiteiten als kamermusicus leidden tot samenwerkingen met ensembles als het Armida Quartet, Quatour Ardeo of Trio Image en optredens op festivals in Europa, Azië en Zuid-Amerika.

  Open en veelzijdig zijn is een belangrijk aspect van Manuels leven als muzikant. Zijn regelmatige deelname aan Dorothee Oberlingers Ensemble 1700 of de première van Samir Odeh-Tamimi’s Altvioolconcert “Samas” en zijn uitvoeringsprijs van de International Stockhausen Society zijn slechts enkele voorbeelden van zijn passie en interesse voor zowel historische uitvoeringspraktijk als hedendaagse muziek.

  Manuel Hofer is de eerste altviolist van het Stuttgart Chamber Orchestra en speelt regelmatig als gastsolist in ensembles zoals het Australian Chamber Orchestra, Ensemble Resonanz Hamburg, Camerata Bern, het Munich Chamber Orchestra, Ensemble O/modernt, Orchestre de Chambre de Lausanne, het SWR-Symphony Orchestra en het Weense Kamerorkest.

  Hij is docent aan de Universiteit voor Muziek en Podiumkunsten in Stuttgart en geeft masterclasses in Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, Roemenië en Slovenië.

  Manuel Hofer bespeelt een altviool gemaakt door Gasparo da Sàlo, Brescia ca 1590.


  Manuel Hofer, born in Graz (Austria), studied with Siegfried Führlinger at the University for Music and performing Arts Vienna, Thomas Riebl at the University Mozarteum Salzburg and the Hanns Eisler University for Music with Lars Anders Tomter and Tabea Zimmermann. His passion for chamber music has been fueled and supported by his work with Rainer Schmid of the Hagen Quartet, Eberhard Feltz at the Hanns Eisler University of Music and György Kurtag.

  Manuel Hofer is the first ever Violist to receive the Austrian Music Award Gradus ad Parnassum as a Soloist and has performed with Orchestras such as the Stuttgart Chamber Orchestra, the Vienna Chamber Orchestra, the Bruckner Orchestra Linz, the Haydn Orchestra Bolzano, the Camerata Athens and the the Pannonic Philharmonic Orchestra.

  His activities as a chamber musician led to collaborations with ensembles such as the Armida Quartet, Quatour Ardeo or Trio Image and performances in Festivals in Europe, Asia and South America.

  Being open and versatile is an important aspect of Manuels life as a musician. His regular participation in Dorothee Oberlingers Ensemble 1700 or the premiere performance of Samir Odeh-Tamimi’s Viola Concerto “Samas” and his performance prize of the International Stockhausen Society are only two examples for his passion and interest for both historic performance practice and contemporary music.

  Manuel Hofer is the principal Violist of the Stuttgart Chamber Orchestra and regularly plays as a guest principal in ensembles such as the Australian Chamber Orchestra, Ensemble Resonanz Hamburg, Camerata Bern, the Munich Chamber Orchestra, Ensemble O/modernt, Orchestre de Chambre de Lausanne, the SWR-Symphony Orchestra or the Vienna Chamber Orchestra.

  He holds a teaching position at the University of Music and performing Arts in Stuttgart and gives masterclasses in Austria, Germany, France, Romania and Slovenia.

  Manuel Hofer plays a Viola made by Gasparo da Sàlo, Brescia ca 1590.