Skip to content

Margaux Anseeuw

  Piano

  English version

  Margaux Anseeuw studeert aan het Koninklijk Conservatorium Brussel bij professor Piet Kuijken en aan de Friedrich Gulda School of Music in Wenen bij professor Philippe Raskin. Ze besloot om haar muzikale studies aan te vatten na het beëindigen van de humaniora Latijn-Wiskunde in 2020.

  Margaux volgde masterclasses bij maestri Jean-Claude Vanden Eynden, Jan Michiels, André De Groote, Amy Lin, Vincenzo Balzani, Masahi Katayama, Krystian Tkaczewski, Vovka Ashkenazy, Leonel Morales, Olga Kern, Pablo Galdo, Boaz Sharon, Henry Kramer, Natalia Trull.

  In 2020 behaalde Margaux de eerste prijs in de ‘Grand Concours International de Piano’ in Parijs. In 2021 won ze de eerste prijs in de ‘Tadini International Music Competition’ en nog  hetzelfde jaar de eerste prijs in de ‘Danubia Talents International Music Competition’. In 2022 behaalde ze de eerste prijs in de ‘Champion’s Keyboard International Competition’ en in 2023 won ze drie eerste prijzen in drie categorieën van de ‘Champion’s Keyboard International Competition’.

  Naast haar solo optredens in België, Oostenrijk, Italië, Polen en Kroatië trad Margaux ook op als soliste met het Arte Amanti Chamber Orchestra en met het Tarnow Chamber Orchestra.


  Margaux Anseeuw studies at the Royal Conservatory of Brussels with professor Piet Kuijken and at the Friedrich Gulda School of Music in Vienna with professor Philippe Raskin.

  She decided to start her musical studies after finishing the humanities Latin-Mathematics in 2020.

  Margaux took master classes with maestri Jean-Claude Vanden Eynden, Jan Michiels, André De Groote, Amy Lin, Vincenzo Balzani, Masahi Katayama, Krystian Tkaczewski, Vovka Ashkenazy, Leonel Morales, Olga Kern, Pablo Galdo, Boaz Sharon, Henry Kramer, Natalia Trull .

  In 2020, Margaux won first prize in the ‘Grand Concours International de Piano’ in Paris. In 2021 she won first prize in the ‘Tadini International Music Competition’ and the same year first prize in the ‘Danubia Talents International Music Competition’. In 2022 she won first prize in the ‘Champion’s Keyboard International Competition’ and in 2023 she won three first prizes in three categories in the ‘Champion’s Keyboard International Competition’.

  In addition to her solo performances in Belgium, Austria, Italy, Poland and Croatia, Margaux also performed as a soloist with the Arte Amanti Chamber Orchestra and with the Tarnow Chamber Orchestra.