Skip to content

Meraki Wind Quintet

  Arte Amanti Rising Star 2024

  © Photo Kevin De Borger


  English version

  Het Meraki Wind Quintet zag het levenslicht in 2020, dankzij de visionaire inspanningen van hoornist Bram Vanoverberghe. Samen met fagottist Rob Laethem en klarinettist Laurens Jonckheere, beide medestudenten aan het Koninklijk Conservatorium van Gent, voegden zich hoboïst Jonas Schoups (student aan LUCA School of Arts) en fluitiste Liesl Vanoverberghe (studente aan het Conservatorium Maastricht) bij het gezelschap. Dit kwintet, samengesteld uit vijf jonge musici van verschillende conservatoria in verschillende landen, deelt een gezamenlijke passie voor het ontdekken van het houtblaaskwintet repertoire om zo een eigen identiteit als muzikaal ensemble te smeden.

  Het ensemble biedt een veelzijdig programma aan, dat zowel klassiek repertoire als moderne arrangementen omvat. De muzikanten delen de ambitie om zowel de traditionele als eigentijdse aspecten van het blaaskwintet te verkennen en te integreren in hun artistieke expressie.

  Het Meraki Wind Quintet heeft in korte tijd opmerkelijke prijzen in ontvangst mogen nemen, wat getuigt van hun diepe toewijding aan de muzikale kunst. In 2022 werden ze onderscheiden met de Special Prize bij de Classic Pure Vienna International Music Competition, en in 2023 behaalden ze de 1er Prix à l’unanimité tijdens de IMC International Music Competition. Verder werden ze bekroond met de First Prize in de London Classical Music Competition 2022, de Gold Prize in de Euterpe Music Awards 2022, en de Second Prize in de Fanny Mendelssohn International Online Competition 2022/23. Deze reeks aan erkenningen weerspiegelt niet alleen hun muzikale vaardigheden en internationale waardering, maar ook hun voortdurende streven om het houtblaaskwintet genre met enthousiasme en warmte te verkennen. De prijzen vormen het begin van een veelbelovende reis voor dit getalenteerde ensemble.

  De toekomst oogt veelbelovend voor het Meraki Wind Quintet, waarin hun internationale samenwerking, gedrevenheid en veelzijdigheid blijvend zullen schitteren. Ze vormen niet alleen een eerbetoon aan het rijke erfgoed van het houtblaaskwintet, maar blijven ook innovatieve wegen inslaan in de wereld van de kamermuziek.


  The Meraki Wind Quintet was founded in 2020 through the visionary efforts of hornist Bram Vanoverberghe. Alongside bassoonist Rob Laethem and clarinetist Laurens Jonckheere, both fellow students at the Royal Conservatory of Ghent, oboist Jonas Schoups (a student at LUCA School of Arts) and flautist Liesl Vanoverberghe (a student at the Maastricht Conservatory) joined the ensemble. Comprising five young musicians from different conservatories in various countries, this quintet shares a common passion for exploring the woodwind quintet repertoire to establish its unique identity as a musical ensemble. The group offers a versatile program encompassing both classical repertoire and modern arrangements. The musicians are driven by the ambition to investigate and incorporate both traditional and contemporary elements of the wind quintet into their artistic expression.

  In a short span, the Meraki Wind Quintet has received noteworthy awards, a testament to their deep commitment to the musical art. In 2022, they were honored with the Special Prize at the Classic Pure Vienna International Music Competition, and in 2023, they achieved the 1er Prix à l’unanimité at the IMC International Music Competition. Additionally, they secured the First Prize in the London Classical Music Competition 2022, the Gold Prize in the Euterpe Music Awards 2022, and the Second Prize in the Fanny Mendelssohn International Online Competition 2022/23. These accolades not only highlight their musical prowess and international recognition but also underscore their ongoing dedication to exploring the woodwind quintet genre with enthusiasm and warmth. The awards mark the beginning of a promising journey for this talented ensemble.

  The future appears bright for the Meraki Wind Quintet, where their international collaboration, drive, and versatility will continue to shine. They pay homage to the rich heritage of the woodwind quintet while forging innovative paths in the realm of chamber music.