Skip to content

Nikita Grimm

  Cello

  English version

  Nikita Grimm werd in 2008 geboren in een muzikaal gezin. In navolging van de traditie van de familie van Grimm begon hij op vijfjarige leeftijd cello te spelen onder begeleiding van zijn vader. Twee jaar later zette Nikita zijn cello-opleiding verder bij zijn huidige leraar Claudine Steenacker en begon hij ook piano te studeren bij Luba Aroutiounian aan de Tsjaikovski muziekschool (Brussel).

  Sinds 2019 neemt hij deel aan het Musica Mundi zomerfestival waar hij Vladimir Perlin ontmoette die hem sinds maart 2020 regelmatig coacht. Nikita volgde masterclasses bij Jerome Pernoo en Alexander Khramouchin.


  Nikita Grimm was born in 2008 into a musical family. Following the tradition of the Grimm’s family he started to play the cello at the age of five years under the guidance of his father. Two years later Nikita continued his cello education with his actual teacher Claudine Steenacker and also started to learn the piano with Luba Aroutiounian at the Tchaikovsky music school ( Brussels ).

  Since 2019, he is participating at the Musica Mundi summer festival where he met Vladimir Perlin who is since March 2020 advising him on a regular basis. Nikita took part masterclasses with Jerome Pernoo and Alexander Khramouchin.