Skip to content

Ofer Canetti

  Cello

  Ofer Canetti Website


  English version

  De bekroonde cellist, Ofer Canetti, werd geboren in Israël. Op 20-jarige leeftijd was Ofer al opgetreden in de meeste Israëlische concertzalen en had hij reeds vele nationale prijzen en beurzen gewonnen. In de daaropvolgende jaren voltooide hij zijn diploma’s in Israël, Duitsland en Oostenrijk en had hij het voorrecht om begeleiding, inspiratie en steun te krijgen van enkele van ‘s werelds meest geprezen cellisten en musici, zoals Prof. Uzi Wiesel en Prof. Clemens Hagen. Tijdens zijn studie speelde hij zijn debuutrecital in de Carnegie Hall in New York.

  Sinds 2019 is Ofer solo cellist van het Stuttgart Chamber Orchestra.

  Ofer wordt, als solist en kamermusicus, regelmatig uitgenodigd om op te treden met orkesten over de hele wereld, en in talloze festivals en concertseries. Zo is Ofer al jarenlang vaste cellist op het Arte Amanti Festival in België en het Halieti Festival in Slovenië. Tijdens deze concerten werkt Ofer regelmatig samen met tal van gewaardeerde internationale artiesten.

  Ofer is ook een toegewijd pedagoog, hij geeft cello en kamermuzieklessen en deelt zijn ervaringen tijdens het geven van cursussen en masterclasses aan universiteiten over de hele wereld. Recentelijk gaf Ofer onder meer les aan het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel, het Conservatorium van Praag en de kamermuziekprogramma’s van de Uni Zürich.

  Ofer is een zeer actief kamermusicus. Van jongs af aan gaf hij regelmatig kamermuziekconcerten en toerde hij vaak met zijn vader, de violist Robert Canetti, die het pad naar van de kamermuziekbeleving inleidde.

  In 2011 richtte hij het “Testore Quartet” op, waarmee hij verschillende prijzen won. In 2015 vervoegde hij het “Aviv” -kwartet voor concertreizen door Israël en Europa, waaronder concerten in de meest gerespecteerde kamermuziekzalen van Europa, zoals vb. Wigmore Hall in London. Van 2017-2019 was Ofer lid van het veelgeprezen “Amar Quartet” in Zwitserland. Met hen trad hij regelmatig op in vele festivals en podia in Europa en tijdens internationale tournees.

  Hij treedt regelmatig op als gast solo-cellist in tal van orkesten en bekleedde belangrijke posities in verschillende ensembles en orkesten, waaronder het SWR-symfonieorkest, de Salzburg Chamber Soloists en het iPalpiti Festival Orchestra, waar hij in 2016 werd erkend door de “Los Angeles Times” als een “Superb Cellist” na de live-opnames vanuit de Disney Hall, LA, VS.


  The award winning Israeli cellist, Ofer Canetti, was born in Israel. By the age of 20, Ofer performed in most of Israel concert halls and series and got recognized by winning national prizes and grants. During the following years he completed his degrees in Israel, Germany and Austria and had the privilege to get guidance, inspiration and support from some of the world’s most acclaimed cellists and musicians such as Prof. Uzi Wiesel and Prof. Clemens Hagen. During his studies he performed his Debut Recital in the Carnegie-Hall, New-York.

  Since 2019 Ofer is a Solocellist of the Stuttgart Chamber Orchestra.

  As a soloist and chamber musician he is regularly invited to perform with many orchestras around the world, in countless festivals and concert series, among them, Ofer is a many years resident cellist in the Arte Amanti Festival in Belgium and the Halieti Festival in Slovenia. In those opportunities Ofer is cooperating on a regular basis with numerous appreciated international artists.

  Ofer is also dedicated to teaching cello playing and chamber music performance and shares his experiences in courses and through giving masterclasses in universities around the world. Lately Ofer was teaching, among others, in the Royal Conservatory of Music in Brussels, in the Prague Conservatory and the chamber music programs of the Uni Zurich.

  Ofer is a very active chamber musician. From a very young age he performed regularly concerts and toured often with his father the violinist Robert Canetti which lead the path of the art of chamber music perceptions and understanding.

  Some of his past activities include founding the “Testore Quartet” (2011), with them he had won several prizes joining the “Aviv” quartet (2015) for concert tours around Israel and Europe including concerts in Europe most respected chamber music series such as in the Wigmore hall, London.

  Ofer was a member of the highly acclaimed “Amar Quartet” in Switzerland (2017-2019) with them he regularly performed in many festivals and venues around Europe as well as international tours.
  He performs regularly as a guest principal cellist in numerous orchestras and held principal positions in several ensembles and orchestras, including the SWR symphony orchestra, the Salzburg Chamber Soloists and the iPalpiti Festival Orchestra, where in 2016, he was recognized by the “Los Angeles Times” as a “Superb Cellist” after the live recordings from the Disney hall, LA, US.