Skip to content

Phoenix Sextet

  The Phoenix Sextet
  • Nadja Nevolovitsch & Sarah Oates (viool/violin)
  • Monika Mlynarczyk & Mihai Cocea, (altviool/viola)
  • Dmitry Sylvian & Eduardo Tonietto (cello)

  English version

  Nadja Nevolovitsch is een Russisch-Duitse violiste en leider van de 1e violen bij het Brussels Philharmonic bekleedt. Daarnaast is ze ook vioolprofessor aan de Hochschule für Musik und Tanz Köln (Keulen/Aken).

  Als solist trad Nadja al op in het gezelschap van het Litouws Nationaal Symfonie Orkest, Brussels Philharmonic Orchestra, de Norddeutsche Philharmonie Rostock, het New Russia State Symphony Orchestra, de Philharmonie Baden Baden, Camerata Menuhin en Harmos Festival Orchestra. Dit in samenwerking met dirigenten als Shlomo Mintz, Dirk Vermeulen, Ronald Zollman, Andrej Petrenko en Ivo Venkov.

  Nadja was succesvol in tal van internationale concoursen, waaronder de Henri Wieniawski Competition in Polen en de Toshiya Eto Competition in Tokyo, ze kreeg de tweede prijs in de International Violin Competition Sion-Valais in Zwitserland en de Königin Sophie Charlotte Competition in Duitsland, en de eerste prijs in de Luxemburgs concours voor jonge solisten.

  Sarah Oates is een Zuid-Afrikaanse violiste, en associate concertmeester bij de London Philharmonia. Daarnaast is ze gastconcertmeester bij het London Symphony Orchestra, het BBC Philharmonic en het City of Birmingham Symphony Orchestra.

  Als soliste trad Sarah op met Holland Symfonia, het Antwerp Symphony Orchestra, Cape Town Philharmonic Orchestra en het Natal Philharmonic Orchestra.

  Sarah is een ervaren kamermusicus en treedt regelmatig op over de hele wereld. In mei 2015 gaf ze het openingsconcert van de nieuwe Philharmonia Chamber Music Series in de Royal Festival Hall (Londen), waar ze nu elk jaar optreedt. Als lid van het Devich Piano Trio nam ze vier cd’s op met Challenge Records die internationale lovende kritieken kregen.

  Monika Mlynarczyk is een Poolse altvioliste en co-aanvoerder altviool in het orkest van het Brusselse operahuis De Munt. Ze is een voormalig lid van het Kamerorkest van The National Forum of Music in Polen. Monika speelde met Luxembourg Philharmonic, Antwerp Symphony Orchestra en ook als co-directeur in Opera van Florence. Als kamermusicus nam ze deel aan festivals als Encuentro de Santander, Pablo Casals Festival, Festival Musiq’3 & Festival Midis-Minimes.

  Mihai Cocea is een Roemeense altvioliste en aanvoerder altviool bij Brussels Philharmonic. Hij is ook de voormalige eerste altviool van het St. Gallen Sinfonieorchester in Zwitserland.

  Mihai is winnaar van de Watson Forbes Int. Viola Competition, Grand Prize of the Icon Arts in Breaz en won de 2e prijs Delius Competition London. Daarnaast was hij ook finalist van de Yuri Bashmet Viola Competition. Hij trad op als solist met de verschillende orkesten waaronder: Nova Russia, St Andrews Youth Ochestra, Bristol Metropolitan Ochestra & Moscow Soloists.

  Dmitry Silvian is een Russische cellist en  cello solo bij het Belgian National Orchestra. Daarvoor bekleedde hij de functie van solo cello bij het Suzhou Symphony Orchestra in China.

  Dmitry is winnaar van de 1e prijs en de speciale prijs van de beste uitvoering op de ‘American Protégé’-competitie in New York (2013), de 4e prijs in de Washington International Competition for strings (2015), de Grand Prix als solist, de 1e prijs in de categorie kamermuziek op het International Madeira Forum (2011) en hij was finalist van het Grand Concours de Levallois – Frankrijk (2011).

  Als solist trad hij al op met het Orchestre du Capitole de Toulouse en het Orchestre de Chambre Nouvelle Europe. Als kamermusicus stond hij al op de Salle Pleyel (Parijs) en het Folle Journée Festival in Japan.

  Eduardo Tonietto is een Italiaans-Braziliaanse cellist. Hij heeft als gast solo cello samengewerkt met Sinfonietta Cracovia, Brussels Chamber Orchestra en Polish Art Philharmonic. Bovendien zal hij het hele seizoen 2022 van de Vlaamse Kamerfilharmonie als solocello meewerken. Hij is een vaste tutti-gastmuzikant bij Brussels Philharmonic en speelde met Maggio Musicale Fiorentino (Opera van Florence), Haydn Orchestra (Bolzano – Südtirol), Chamber Orchestra of the National Forum of Music (Polen), Brussels opera house La Monnaie/ de Munt.

  Eduardo nam deel aan verschillende internationale festivals, zoals Rheingau Musik Festival (Duitsland), Ludwig van Beethoven Easter Festival (Polen), Musiq Alpe (Frankrijk) en gaf masterclasses aan de Universiteit van Rio de Janeiro. Als solist trad hij op onder begeleiding van het Brasília International Summer Course-orkest en het Brasília University Orchestra. Eduardo is ook zeer gepassioneerd door kamermuziek en is artistiek directeur van Brussels Muzieque.


  Nadja Nevolovitsch is a Russian-German violinist who holds the position of leader of the 1st violins at the Brussels Philharmonic. She is also violin professor at the Hochschule für Musik und Tanz Köln (Cologne/Aachen).

  As a soloist, Nadja has already performed in the company of the Lithuanian National Symphony Orchestra, Brussels Philharmonic Orchestra, Norddeutsche Philharmonie Rostock, New Russia State Symphony Orchestra, Philharmonie Baden Baden, Camerata Menuhin and Harmos Festival Orchestra. This in collaboration with conductors such as Shlomo Mintz, Dirk Vermeulen, Ronald Zollman, Andrej Petrenko and Ivo Venkov.

  Nadja was successful in numerous international competitions, including the Henri Wieniawski Competition in Poland and the Toshiya Eto Competition in Tokyo, she was awarded second prize in the International Violin Competition Sion-Valais in Switzerland and the Königin Sophie Charlotte Competition in Germany, and the first prize in the Luxembourg competition for young soloists.

  Sarah Oates is a South African violinist, who currently holds the position of associate concertmaster with the London Philharmonia. She is also guest concertmaster with the London Symphony Orchestra, the BBC Philharmonic and the City of Birmingham Symphony Orchestra.

  As a soloist Sarah has performed with Holland Symfonia, the Antwerp Symphony Orchestra, Cape Town Philharmonic Orchestra and the Natal Philharmonic Orchestra.

  Sarah is an accomplished chamber musician and regularly performs around the world. In May 2015 she gave the opening concert of the new Philharmonia Chamber Music Series at the Royal Festival Hall, London, where she now performs every year. As a member of the Devich Piano Trio, she recorded four CDs with Challenge Records which received international critical acclaim.

  Monika Mlynarczyk is a Polish viola player and co-leader of the viola in the orchestra of the Brussels opera house De Munt. She is a former member of the Chamber Orchestra of The National Forum of Music in Poland. Monika played with Luxembourg Philharmonic, Antwerp Symphony Orchestra and also as co-director in the Opera of Florence. As a chamber musician she participated in festivals such as Encuentro de Santander, Pablo Casals Festival, Festival Musiq’3 & Festival Midis-Minimes.

  Mihai Cocea is a Romanian viola player and principal viola with the Brussels Philharmonic. He is also the former first viola of the St. Gallen Sinfonieorchester in Switzerland.

  Mihai is winner of the Watson Forbes Int. Viola Competition, Grand Prize of the Icon Arts in Breaz and won 2nd prize Delius Competition London. He was also a finalist of the Yuri Bashmet Viola Competition. He has performed as a soloist with various orchestras including: Nova Russia, St Andrews Youth Ochestra, Bristol Metropolitan Ochestra & Moscow Soloists.

  Dmitry Silvien is a Russian cellist who holds the position of cello solo with the Belgian National Orchestra. He previously held the position of solo cello with the Suzhou Symphony Orchestra in China.

  Dmitry is winner of the 1st prize and the special prize of the best performance at the ‘American Protégé’ competition in New York (2013), the 4th prize in the Washington International Competition for strings (2015), the Grand Prix as a soloist, 1st prize in the chamber music category at the International Madeira Forum (2011) and he was a finalist of the Grand Concours de Levallois – France (2011).

  As a soloist he has already performed with the Orchester du Capitole de Toulouse and the Orchester de Chambre Nouvelle Europe. As a chamber musician he has already performed at the Salle Pleyel (Paris) and the Folle Journée Festival in Japan.

  Eduardo Tonietto is an Italian-Brazilian cellist. He has collaborated as a guest solo cello with Sinfonietta Cracovia, Brussels Chamber Orchestra and Polish Art Philharmonic. In addition, he will work as a solo cello for the entire 2022 season of the Flemish Chamber Philharmonic. He is a regular tutti guest musician with the Brussels Philharmonic and has played with Maggio Musicale Fiorentino (Opera of Florence), Haydn Orchestra (Bolzano – Südtirol), Chamber Orchestra of the National Forum of Music (Poland), Brussels opera house La Monnaie/ de Munt .

  Eduardo took part in several international festivals, such as Rheingau Musik Festival (Germany), Ludwig van Beethoven Easter Festival (Poland), Musiq Alpe (France) and gave masterclasses at the University of Rio de Janeiro. As a soloist he has performed under the accompaniment of the Brasília International Summer Course Orchestra and the Brasília University Orchestra. Eduardo is also very passionate about chamber music and is the artistic director of Brussels Muzieque.