Skip to content

Regina Vanhecke

  Piano

  English version

  Regina Vanhecke is een 19 jaar jonge pianiste die speelt sinds ze vier was, eerst in de Jeugdmuziekschool te Beersel daarna in de Muziekacademie te Ninove en verder bij de Spaanse pianiste Caridad Galindo. Regina studeerde ook van 2017 tot 2020 bij Talent Music Masters School in Brescia, Italië.

  Tegenwoordig volgt zij lessen bij de welbekende virtuoos Philippe Raskin aan de International Academy of Music and Performing Arts Vienna. Dit jaar startte zij haar tweede bachelor aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel in de klas van Aleksandar Madzar. In 2019 was ze reeds als ‘Jong Talent’ tot het conservatorium toegelaten.

  Regina volgde diverse masterclasses bij gereputeerde pianisten zoals Jean Claude Vanden Eynden, Vincenzo Balzani, Yuri Bogdanov, Olga Kern, Robert Andres, Amy Lin, Svetlana Eganian.

  Ze wordt regelmatig als jong talent uitgenodigd om aan festivals en concerten deel te nemen, ‘Arte Amanti’, ‘Clame’, ‘Onde musicali sul Lago d’Iseo’, ‘Pianisti dal Mondo’- Brescia en ‘Résonances’ in Le Havre, het openingsconcert van de ‘César Franck International Piano Competition’ en het ‘Ars Musica festival’ in Brussel.

  Als Jong Talent deelde ze het podium met maestri zoals Jean Claude Vanden Eynden, Philippe Raskin, Andreas Frölich, Vincenzo Balzani, Luc Devos, Lavard Skou Larsen, Jérôme Pernoo, Miguel Da Silva, Paul Meyer.

  Zij nam ook deel aan meerdere nationale en internationale wedstrijden. In 2016 werd ze laureaat van de ‘Cantabile’ wedstrijd met de ‘Emmanuel Durletprijs’ voor beste interpretatie van het verplichte werk. De tweede prijs van het ‘Concours National Andrée Charlier’ verwierf ze in 2018. Een jaar later kreeg ze de tweede prijs op de ‘Tadini International Piano Competition’ te Lovere in Italië. Bij Vlamo ontving ze de eerste prijs ‘met lof van de jury’. Op de ‘Grand Concours International de Paris’ won ze met unanimiteit van stemmen de eerste prijs. In 2022 kreeg ze de eerste prijs ‘met lof van de jury’ bij ‘Vlamo Virtuoso 22’ in de hoogste categorie en de derde prijs in de ‘Danubia Talents Liszt International Music Competition’. In oktober 2022 behaalde zij de eerste prijs in de ‘Andrée Charlier competitie’ met tevens de ‘Ars Musica prijs’ voor beste uitvoering van het verplichte werk.


  Regina Vanhecke is a 19-year-old pianist who has been playing since she was four, first at the Youth Music School in Beersel, then at the Music Academy in Ninove and further with the Spanish pianist Caridad Galindo. Regina also studied at the Talent Music Masters School in Brescia, Italy from 2017 to 2020.
  Nowadays she takes lessons with the well-known virtuoso Philippe Raskin at the International Academy of Music and Performing Arts Vienna. This year she started her second bachelor at the Royal Conservatory in Brussels in the class of Aleksandar Madzar. In 2019 she was already admitted to the conservatory as ‘Young Talent’.

  Regina followed several master classes with renowned pianists such as Jean Claude Vanden Eynden, Vincenzo Balzani, Yuri Bogdanov, Olga Kern, Robert Andres, Amy Lin, Svetlana Eganian.
  She is regularly invited as a young talent to participate in festivals and concerts, ‘Arte Amanti’, ‘Clame’, ‘Onde musicali sul Lago d’Iseo’, ‘Pianisti dal Mondo’- Brescia and ‘Résonances’ in Le Havre, the opening concert of the ‘César Franck International Piano Competition’ and the ‘Ars Musica festival’ in Brussels.

  As a Young Talent she shared the stage with maestri such as Jean Claude Vanden Eynden, Philippe Raskin, Andreas Frölich, Vincenzo Balzani, Luc Devos, Lavard Skou Larsen, Jérôme Pernoo, Miguel Da Silva, Paul Meyer.

  She also took part in several national and international competitions. In 2016 she became laureate of the ‘Cantabile’ competition with the ‘Emmanuel Durlet Prize’ for best interpretation of the compulsory work. She won the second prize of the ‘Concours National Andrée Charlier’ in 2018. A year later she received the second prize at the ‘Tadini International Piano Competition’ in Lovere in Italy. At Vlamo she received the first prize ‘with praise from the jury’. At the ‘Grand Concours International de Paris’ she won first prize by unanimous vote. In 2022 she received the first prize ‘with praise from the jury’ at ‘Vlamo Virtuoso 22’ in the highest category and the third prize in the ‘Danubia Talents Liszt International Music Competition’.
  In October 2022 she won the first prize in the ‘Andrée Charlier competition’ with also the ‘Ars Musica prize’ for best performance of the compulsory work.