Skip to content

Roeland Hendrikx Ensemble

  Roeland Hendrikx, klarinet/clarinet
  Sébastien Walnier, cello
  Liebrecht Van Beckevoort, piano
  Roeland Hendrikx Ensemble – Website

  English version

  Het Roeland Hendrikx Ensemble spitst zich toe op het rijke repertoire voor klarinet, piano en strijkers. Dit met Roeland Hendrikx op klarinet, Sébastien Walnier op cello en Liebrecht Vanbeckevoort op piano. Hoewel hij zijn naam aan het ensemble gaf en er de drijvende kracht en inspirator van is, werkt Roeland uitsluitend met gelijken en gelijkgezinden. Die koos hij in functie van hun technische en expressieve vakmanschap maar ook op basis van de eigenheid die ze aan de chemie van het samenspelen bijdragen. Omdat het Roeland Hendrikx Ensemble een vast ensemble is dat loyaal blijft aan een klein aantal musici kan het, veel meer dan occasionele formaties, als laboratorium fungeren waarin diverse geesten en stijlen samen naar een overdonderend smeltpunt toewerken.

  Het ensemble kende haar debuut op ‘Klara in deSingel’ in 2015 en speelde intussen voor talrijke vooraanstaande concerthuizen en festivals, zoals onder meer het Concertgebouw Brugge, deSingel Antwerpen en ‘Festival van Vlaanderen’. Componisten Piet Swerts, Alain Craens, Mathias Coppens en Jan Van der Roost droegen al werk op aan het ensemble.


  The Roeland Hendrikx Ensemble focuses on the rich repertoire for clarinet, piano and strings. This with Roeland Hendrikx on clarinet, Sébastien Walnier on cello and Liebrecht Vanbeckevoort on piano. Although he gave his name to the ensemble and is its driving force and inspiration, Roeland only works with peers and like-minded people. He chose them in function of their technical and expressive craftsmanship, but also on the basis of the individuality that they contribute to the chemistry of playing together. Because the Roeland Hendrikx Ensemble is a permanent ensemble that remains loyal to a small number of musicians, it can function, much more than occasional formations, as a laboratory in which various spirits and styles work together towards an overwhelming melting point.

  The ensemble made its debut at ‘Klara in deSingel’ in 2015 and has since played for numerous leading concert halls and festivals, including the Concertgebouw Bruges, deSingel Antwerp and ‘Festival van Vlaanderen’. Composers Piet Swerts, Alain Craens, Mathias Coppens and Jan Van der Roost have already dedicated work to the ensemble.