Skip to content

Ruben Ide

  ©Yoshie Kuwayama

  Foto/Photo: Yoshie Kuwayama

  Viool, Violin

  English version

  Ruben Ide (2004, Gent) begon op 5-jarige leeftijd met viool bij zijn vader, Hendrik Ide, en later ook bij zijn grootvader Rogier Ide. Vanaf juli 2018 volgde hij les in de Jong Talentklas Amsterdam bij Coosje Wijzenbeek. Ruben maakte daar ook deel uit van het strijkersensemble Fancy Fiddlers. Sinds 2021 studeert hij bij Vera Beths (conservatorium van Amsterdam), waar hij in 2022 ook zijn bachelor begon.

  De afgelopen jaren heeft hij masterclasses gekregen van onder anderen Nadia Wijzenbeek, Maria Milstein, Marc Danel en Alexei Moshkov. In juni 2020 behaalde Ruben de tweede prijs in het Britten Concours te Zwolle, in 2022 won hij datzelfde concours. Hierdoor mocht hij soleren met het Britten Orkest in 2022. In het najaar van 2023 volgde een concertreeks met het tweede vioolconcerto van Mozart en Fratres van Arvo Pärt.

  Naast het duo met zijn broer Jonathan aan de piano, maakt hij deel uit van diverse kamermuziekgroepen in Amsterdam, zoals het Bosmans Kwartet


  Ruben Ide (2004, Ghent) started playing the violin at the age of 5 with his father, Hendrik Ide, and later also with his grandfather Rogier Ide. From July 2018 he took lessons in the Young Talent Class Amsterdam with Coosje Wijzenbeek. Ruben was also part of the string ensemble Fancy Fiddlers there. Since 2021 he has been studying with Vera Beths (Amsterdam Conservatory), where he also started his bachelor’s degree in 2022.

  In recent years he has received masterclasses from Nadia Wijzenbeek, Maria Milstein, Marc Danel and Alexei Moshkov, among others. In June 2020, Ruben won second prize at the British Competition in Zwolle, and in 2022 he won the same competition. This allowed him to solo with the British Orchestra in 2022. In the autumn of 2023, a concert series followed with Mozart’s second violin concerto and Fratres by Arvo Pärt.

  In addition to the duo with his brother Jonathan at the piano, he is part of various chamber music groups in Amsterdam, including the Bosmans Quartet.

  Tags: