Skip to content

Ruben Ide

  Viool, Violin

  English version

  Ruben Ide begon op 5-jarige leeftijd met viool bij zijn vader, Hendrik Ide, en later ook bij zijn grootvader Rogier Ide. Toen hij in het derde leerjaar zat, maakte hij de overstap naar de Muziek Academie van Deinze. Om meer uitdagingen te krijgen, volgde hij vanaf 2017 ook succesvol het vak kamermuziek naast de verplichte vakken. Sinds juli 2018 volgt Ruben les in de Jong Talent-klas Amsterdam bij mevrouw Coosje Wijzenbeek.

  In het vijfde leerjaar werd Ruben laureaat van de lagere graden aan de Muziekacademie. Hij mocht nadien ook optreden op de proclamatie en bracht er (in het kader van Borrelnootjes jong talent) in maart 2017 de romance van Svendsen met orkest.

  Momenteel vormt hij er een duo met zijn broer Jonathan aan de piano. Hij maakt ook deel uit van de Fancy Fiddlers, een enthousiast strijkersensemble dat regelmatig concerten brengt, meestal in Nederland. In juni 2020 behaalde hij de 2de prijs in het Britten Concours te Zwolle.

  Video: Ruben stelt zichzelf voor als Arte Amanti Jong Talent 2021


  Ruben Ide started playing the violin at the age of 5 with his father, Hendrik Ide, and later also with his grandfather, Rogier Ide. When he was in his third year, he switched to the Music Academy Deinze. From 2017, in order to face more challenges, he also successfully followed the chamber music course in addition to compulsory courses. Since July 2018, Ruben has been taking lessons in the Young Talent class in Amsterdam with Coosje Wijzenbeek.

  In his fifth year Ruben became a laureate of the lower degrees at the Music Academy. Afterwards he was also allowed to perform at the proclamation and brought the romance of Svendsen with orchestra (in the context of Borrelnootje’s young talent) in March 2017.

  He is currently in a duo with his brother Jonathan at the piano. He is also part of the Fancy Fiddlers, an enthusiastic string ensemble that regularly performs concerts, mostly in the Netherlands. In June 2020 he won the 2nd prize in the Britten Competition in Zwolle.

  Tags: