Skip to content

Ruben Ide

  Viool, Violin

  English version

  Ruben Ide begon op vijfjarige leeftijd met viool bij zijn vader, Hendrik Ide. Later begeleidde ook zijn grootvader Rogier Ide hem. Toen hij in het derde leerjaar zat, maakte Ruben de overstap naar de Muziek Academie van Deinze. Om meer uitdagingen te krijgen, volgde hij vanaf 2017 ook succesvol het vak kamermuziek naast de verplichte vakken.

  In het vijfde leerjaar werd Ruben laureaat van de lagere graden aan de Muziekacademie. Hij mocht nadien ook optreden op de proclamatie en bracht er in het kader van ‘Borrelnootjes jong talent’ in maart 2017 de romance van Svendsen met orkest.

  Vanaf juli 2018 volgde Ruben les in de Jong Talent-klas Amsterdam bij mevrouw Coosje Wijzenbeek. Hij maakte daar ook deel uit van de Fancy Fiddlers, een enthousiast strijkersensemble dat regelmatig concerten brengt, meestal in Nederland. Sinds 2021 studeert hij aan het conservatorium van Amsterdam in de klas van Vera Beths waar hij in 2022 ook zijn bachelorstudie begon.

  Momenteel vormt hij een duo met zijn broer Jonathan aan de piano. In juni 2020 behaalde hij de tweede prijs in het ‘Britten Concours’ te Zwolle, twee jaar later won Ruben diezelfde competitie.


  Ruben Ide started playing the violin at the age of five with his father, Hendrik Ide. Later, his grandfather Rogier Ide also accompanied him. When he was in the third year, Ruben made the transition to the Music Academy of Deinze. In order to get more challenges, from 2017 he also successfully followed the chamber music course in addition to the compulsory courses.

  In the fifth grade, Ruben became a laureate of the lower grades at the Music Academy. He was also allowed to perform at the proclamation afterwards and performed Svendsen’s romance with orchestra as part of ‘Borrelnootjes young talent’ in March 2017.

  From July 2018, Ruben took lessons in the Young Talent class Amsterdam with Mrs. Coosje Wijzenbeek. There he was also a member of the Fancy Fiddlers, an enthusiastic string ensemble that regularly performs concerts, mostly in the Netherlands. Since 2021 he has been studying at the conservatory of Amsterdam in the class of Vera Beths, where he also started his bachelor’s studies in 2022.

  He currently forms a duo with his brother Jonathan at the piano. In June 2020 he won second prize in the ‘Britten Concours’ in Zwolle, two years later Ruben won the same competition.

  Tags: