Skip to content

Sarah Vanderpijpen

  Viool, Violin

  English version

  Sarah (18/08/2004) begon op 5-jarige leeftijd met vioollessen bij Saskia Van Keer aan de Academie voor Podiumkunsten te Aalst. Sarah volgt er ook piano en ensemble bij Catharina Leijnse. In juni 2016 ontving ze de ‘prijs van de directeur’ van de academie.

  In december 2015 was Sarah soliste met het Oost-Vlaams Kamerorkest onder leiding van Reinilde Leyers.

  Sinds 2017 volgt ze regelmatig masterclasses viool bij Erik Sluys. Sedert september 2017 studeert ze viool bij Erik Sluys aan de muziekacademie van Anderlecht en speelt ze ook mee met het orkest ‘Brussels Sinfonietta’ en vanaf 2021 ook met SOV Young.

  In  het voorjaar van 2020 was Sarah laureate van de Vlamo wedstrijd en behaalde ze een finaleplaats in het ‘Concours de Musique Breughel’ voor strijkers in Brussel. In januari 2022 is ze finaliste van het Prinses Christinaconcours Zuid 2.

  Sarah combineert haar muziekopleiding met humaniora Latijn-wiskunde aan het Sint-Jozefscollege te Aalst.

  Video: Sarah Vanderpijpen stelt zich voor als Arte Amanti Jong Talent 2021


  Sarah (18/08/2004) started at the age of 5 with violin lessons from Saskia Van Keer at the Academy for Performing Arts in Aalst. Sarah also follows piano and ensemble with Catharina Leijnse. In June 2016, she received the academy’s “Director’s Prize”.

  In December 2015 Sarah performed as soloist with the East Flemish Chamber Orchestra conducted by Reinilde Leyers.

  Since 2017, she regularly takes violin masterclasses with Erik Sluys. As of September 2017 she is a violin student of Erik Sluys at the music academy of Anderlecht and she also plays with the orchestra “Brussels Sinfonietta”. In 2021 she also joined SOV Young.

  In the spring of 2020 Sarah was a laureate in the Vlamo competition and became finalist of the “Concours de Musique Breughel” for strings in Brussels. In January 2022, Sarah reached the final of the Prinses Christina Competition Zuid 2.

  Sarah combines her music education with secondary studies Latin and Mathematics at the Sint-Jozefscollege in Aalst.