Scalda Ensemble

Orsolya Horváth, viool / violin
Tamàs Sandor, viool / violin
Ayako Ochi, altviool / viola
Dieter Schützhoff, cello

English version

Orsolya Horváth studeerde aan de Franz Liszt Music Academy in Boedapest bij Dénes Kovács en Mária Zs. Szabó. Ze volgde masterclasses bij onder meer G. Pauk en D. Zsigmondy. Daarnaast volgde ze een postgraduaat aan het Sweelinck Conservatorium van Amsterdam bij I. Párkányi. Orsolya is prijswinnaar van de Kreisler Competition Budapest en laureate van verschillende wedstrijden zoals de Hungarian Flesh Competition. In 1996 werd ze mede oprichter van het Sandor Quartet. Orsolya speelde in de Beethoven Academie, het Brabants Orkest en het Hermes Ensemble. Sinds 2013 is ze verbonden aan het Antwerp Symphony Orchestra. Ze is lid van het trio Tooten en het Scalda Ensemble

Tamàs Sandor studeerde aan de Liszt Academy in Boedapest. Na enkele strijkkwartet jaren met Orsi Horvath ontvingen ze verschillende prijzen. Samen volgden ze masterclasses bij de grootste kwartetten zoals Amadeus, Alban Berg, Emerson, Juilliard, La Salle en speelden ze in de grootste zalen zoals Carnegie Hall. Tamàs werkte met orkesten in Europa, de V.S. en Azië. Hij werd lid van het Antwerp Symphony Orchestra en combineerde dit met kamermuziek. In 2013 begon Tamàs in het Philharmonia Orchestra in London waar hij aanvoerder werd van de tweede violen.

Ayako Ochi studeerde af aan de Senzoku-gakuen Hogeschool voor Muziek in 1994. Zij speelde in datzelfde jaar als soliste samen met Nobuko Imai. Daarna studeerde ze in de solistenklas van de Toho-gakuen Hogeschool voor Muziek. In 1995 begon ze haar studies altviool bij Professor Rainer Moog aan de Musikhochschule in Keulen, waar ze haar solistenopleiding beëindigde met het Konzertexamen. Sinds 2001 is ze 2de solo-altvioliste bij het Theater van Dortmund en sinds 2003 heeft ze dezelfde functie in Würzburg. Sinds 2005 is Ayako Ochi eerste soliste altviool bij het Antwerp Symphony Orchestra. Daarnaast is ze ook lid van het Scalda-Ensemble.

Dieter Schützhoff studeerde bij Marcal Cervera aan de Musikhochschule Freiburg im Breisgau (Duitsland) en behaalde er in 1990 de Künstlerische Reifeprüfung. Hij was vele jaren te gast in het ensemble van het Wolfgang Marschner Festival in Hinterzarten (Duitsland) en het Pyrmonter Telemann Ensemble en hij doceerde kamermuziek aan de PflügerStiftung Freiburg. Dieter Schützhoff behaalde ettelijke eerste prijzen als solist en kamermusicus en verleende zijn medewerking aan verschillende TV-, radio- en CD-producties. Hij is lid van het Scalda-Ensemble en sinds 1992 als cellist vast verbonden aan het Antwerp Symphony Orchestra.


Orsolya Horváth studied at the Franz Liszt Music Academy in Budapest with Dénes Kovács and Mária Zs. Szabó. She took masterclasses with G. Pauk and D. Zsigmondy, among others. She did a postgraduate degree at the Sweelinck Conservatory of Amsterdam with I. Párkányi. Orsolya is prize winner of the Kreisler Competition Budapest and laureate of several competitions, including the Hungarian Flesh Competition. In 1996 she co-founded the Sandor Quartet. Orsolya played with the Beethoven Academy, Het Brabants Orkest and the Hermes Ensemble. Since 2013 she joined the Antwerp Symphony Orchestra. She plays with Trio Tooten and Scalda Ensemble

Tamàs Sandor studied at the Liszt Academy in Budapest. After several fantastic string quartet years with Orsi Horvath, they received several awards. Together they took masterclasses with the greatest quartets such as Amadeus, Alban Berg, Emerson, Juilliard, La Salle, and played in the largest halls such as Carnegie Hall. Tamàs has worked with orchestras in Europe, the U.S. and Asia. He became a member of the Antwerp Symphony Orchestra and combined this with chamber music. In 2013 Tamàs started in the Philharmonia Orchestra in London where he became principal of the second violins.

Ayako Ochi finished her studies at the Senzoku-gakuen High School of Music in 1994 and played solo with Nobuko Imai that same year. Then she studied at the Toho-gakuen High School of Music. In 1995 she started her viola studies with Professor Rainer Moog at the Musikhochschule in Köln, and completed her soloist training with the Konzertexamen. Since 2001 she has been 2nd solo viola player at the Theater of Dortmund and since 2003 she has held the same position in Würzburg. Since 2005 Ayako Ochi has been principal viola soloist at the Antwerp Symphony Orchestra. She is also a member of the Scalda Ensemble.

Dieter Schützhoff completed his studies with Marcal Cervera at the Musikhochschule Freiburg im Breisgau (Germany) in 1990 with the Künstlerische Reifeprüfung. For many years he was a guest in the ensemble of the Wolfgang Marschner Festival in Hinterzarten (Germany) and the Pyrmonter Telemann Ensemble, and he taught chamber music at the PflügerStiftung Freiburg. Dieter Schützhoff has won several first prizes and has participated in various TV, radio and CD productions. He is a member of the Scalda Ensemble, and since 1992 of the Antwerp Symphony Orchestra.