Skip to content

Sonoro Quartet

  Arte Amanti Rising Star 2023
  Mona Verhas, viool / violin
  Jeroen De Beer, viool / violin
  Séamus Hickey, altviool / viola
  Paul Heyman, cello

  Sonoro Quartet Website


  English version

  Het Sonoro Quartet studeert momenteel aan de Nederlandse Strijkkwartet Academie in Amsterdam (NSKA) waar ze lessen volgen bij gerenommeerde professoren zoals de leden van het Danel Quartet, Eberhard Feltz, het Hagen Quartet etc.

  Het kwartet volgt ook lessen aan het Orpheusinstituut in Gent en volgt regelmatig lessen bij gerenommeerde professoren zoals Heime Müller (Artemis Quartet) en Marc Danel (Danel Quartet). Dit jonge kwartet speelde al in tal van zalen zoals De Bijloke, Amuz, Desingel en speelde op het Beethoven Festival 2020 in Bonn de première van het eerste strijkkwartet van Eric Domenech dat werd opgenomen voor de SWR Televisie. Ook zullen ze komend seizoen optreden op nationale en internationale podia.

  Na een programma dat volledig aan Schubert is gewijd, spelen de vier muzikanten dit seizoen meesterwerken van Haydn, Brahms, Schumann en Shostakovich. Naast deze bekende werken spelen ze ook bekende en minder bekende moderne muziek op het podium. Op die manier profileert het kwartet zich als een uniek ensemble dat voortdurend hun grenzen verlegt en hun kleurenpalet blijft uitbreiden. Het feit dat ze blijven zoeken naar nieuwe klanken inspireerde de groep bij het vinden van hun kwartetnaam.

  Het Sonoro Quartet wordt financieel ondersteund door vzw SWUK Vl.


  The Sonoro Quartet is currently studying at the Nederlandse Strijkkwartet Academie in Amsterdam (NSKA) where they take lessons with renowned professors such as the members of the Danel Quartet, Eberhard Feltz, the Hagen Quartet etc.

  The quartet is also taking lessons at the Orpheusinstitute in Ghent and takes lessons on a regular base with renowned professors such as Heime Müller (Artemis Quartet) and Marc Danel (Danel Quartet). This young quartet played already in numerous halls such as De Bijloke, Amuz, Desingel and played on the Beethoven Festival 2020 in Bonn the première of the first string quartet by Eric Domenech which was recorded for the SWR Television. Also, in the next season they will perform on national and international stages.

  After playing a program completely dedicated to Schubert, the four musicians will play this season masterpieces from Haydn, Brahms, Schumann and Shostakovich. Besides these famous works, they will also play known and less known modern music on stage. In that way, the quartet presents itself as a unique ensemble that constantly pushes their boundaries and keeps expanding their range of colors. The fact that they keep searching for new sounds inspired the group by finding their quartet name.

  The Sonoro Quartet is financially supported by vzw SWUK Vl.