Skip to content

Steven Kleeven

  Piano

  English version

  Steven Kleeven, geboren in 2005, begon op 7-jarige leeftijd met piano spelen. Tot aan zijn 14de kreeg hij les van mevrouw Marijke Oers, zowel aan het SLAC in Leuven alsook privé en ook van de heer Stefaan Poelmans aan het SLAC. Sinds september 2019 is Steven ingeschreven aan de internationale Musica Mundi School in Waterloo. Aan deze gerenommeerde privéschool verblijft Steven op internaat en volgt er pianoles bij de mede-oprichtster mevrouw Hagit Hassid-Kerbel en ook bij maestro Jacques Rouvier. Hij blijft ook in nauw contact met Marijke Oers die hem blijft begeleiden op zijn veelbelovende parcours. Steven is laureaat 2019 van “la Fondation Chopin Belgique” en mag hiervoor masterclasses volgen bij maestro Jean-Claude Vanden Eynden. Ook heeft hij al masterclasses gevolgd bij André De Groote, Barbara Szczepanska en Jan Vermeulen.

  Steven heeft deelgenomen aan vele huis- en klas- concerten en heeft meerdere recitals mogen geven. Zijn belangrijkste prijzen zijn onder andere in 2016 de EPTA 2de prijs, Cantabile 1e prijs en Concours de Liège 1e prijs. In 2017 de Steinway 1e prijs, muziekwedstrijd De Vakman 1e prijs, Feurich te Wenen 3de prijs en finalist van “Thomas Speelt Het Hard”. In 2018 de Cantabile 1e prijs en in 2019 de Steinway 1e prijs.

  Hij heeft ook meerdere keren met orkest gespeeld. In 2016 met het Limburgs Orkest Jeugd en Muziek onder leiding van Pieter Schuermans, in 2017 met het orkest AMAJ Jong Symfonisch onder leiding van Roel Willems en in 2018 met het Limburgs Orkest Jeugd en Muziek onder leiding van Dirk De Caluwe. In 2018 heeft hij samen met Roeland Hendrikx de sonate voor klarinet en piano-deel 1 van Poulenc uitgevoerd en in 2019 samen met Jean-Claude Vanden Eynden het Fantasie in fa-klein voor piano vierhandig van Schubert. In december 2019 heeft Steven ook de Rhapsody in Blue van Gershwin gespeeld samen met het Arenberg orkest onder leiding van Roel Willems.

  Op YouTube zijn meerdere concerten van Steven terug te vinden.


  Steven Kleeven, born in 2005, started playing the piano at the age of 7. Until the age of 14 he was taught by Mrs. Marijke Oers, both at the SLAC in Leuven and privately, and also by Mr. Stefaan Poelmans at the SLAC. Since September 2019, Steven has been enrolled at the international Musica Mundi School in Waterloo. At this renowned private school, Steven stays at a boarding school and takes piano lessons with co-founder Mrs. Hagit Hassid-Kerbel and also with maestro Jacques Rouvier. He also stays in close contact with Marijke Oers, who continues to guide him on his promising career. Steven is a 2019 laureate of “la Fondation Chopin Belgique” and may follow masterclasses with maestro Jean-Claude Vanden Eynden. He has also taken masterclasses with André De Groote, Barbara Szczepanska and Jan Vermeulen.

  Steven has participated in many home and classroom concerts and has given several recitals. His main awards are in 2016 the EPTA 2nd prize, Cantabile 1st prize and the Concours de Liège 1st prize. In 2017 the Steinway 1st prize, music competition De Vakman 1st prize, Feurich in Vienna 3rd prize and finalist of “Thomas Speelt Het Hard”. In 2018 the Cantabile 1st prize and in 2019 the Steinway 1st prize.

  He has also played several times with orchestra. In 2016 with the Limburg Orchestra Youth and Music conducted by Pieter Schuermans, in 2017 with the AMAJ Young Symphony orchestra conducted by Roel Willems and in 2018 with the Limburg Orchestra Youth and Music conducted by Dirk De Caluwe. In 2018 he performed Poulenc’s sonata for clarinet and piano part 1 with Roeland Hendrikx and in 2019 together with Jean-Claude Vanden Eynden the Fantasie in fa-minor for piano four hands by Schubert. In December 2019, Steven also played the Rhapsody in Blue by Gershwin together with the Arenberg orchestra conducted by Roel Willems.

  Several of Steven’s concerts can be found on YouTube.