Thaïs Defoort

Cello

English version

Thaïs werd geboren in 2003 en groeide op in een muzikale familie. Op 4 jarige leeftijd begon ze cello te spelen. Tussen 2010 en 2012 studeerde ze bij Claudine Steenackers. Van 2012 tot 2014 studeerde ze bij Lucia Swarts aan het Conservatorium van Den Haag in de richting Jong Talent. Tussen 2014 en 2018 studeerde ze privé bij Justus Grimm en was ze terzelfder tijd leerlinge aan de Kunsthumaniora te Brussel. Sinds 2018 is Thaïs leerlinge op de prestigieuze Musica Mundi School te Waterloo. Ze heeft sindsdien les met Aleksandr Khramouchin, Vladimir Perlin en Jerôme Pernoo. In 2020 volgde Thaïs een Masterclass met Philippe Muller op de stage “MusicAlp”.

Sinds 2018 wordt ze elk jaar uitgenodigd als jong talent op het Festival Arte Amanti. Tijdens het Musica Mundi Festival 2020, werd Thaïs gekozen om een masterclass met Mischa Maisky te volgen. Thaïs werd ook uitgenodigd als jong talent voor het muziek festival “Klassiek Leeft Jong” met Liebrecht Vanbeckevoort. Daarnaast is ze laureate van verschillende muziekwedstrijden zoals Concours Flame in Parijs, Concours Edmond Baert en het Concours Rotary-Breughel te Brussel. Ze speelt op een instrument die in 2015 speciaal gemaakt werd voor haar door Thomas Bertrand.


Thaïs was born in 2003 and grew up in a musical family. At 4 years old she began to study the cello. Between 2010 and 2012 she studied with Claudine Steenackers. From 2012 until 2014 she studied with Lucia Swarts at the Conservatory of The Hague in the direction of Young Talent.Between 2014 and 2018 she has been studying privately with Justus Grimm. At the same time she was a student at the Kunsthumaniora in Brussels. Since 2018 Thaïs has been a student at the prestigious Musica Mundi School in Waterloo. She has since been teaching with Aleksandr Khramouchin, Vladimir Perlin and Jerôme Pernoo. In 2020 Thaïs followed a Masterclass with Philippe Muller on the internship “MusicAlp”.

Since 2018, she has been invited every year as a young talent to the Arte Amanti Festival. During the Musica Mundi Festival 2020, Thaïs was chosen to follow a masterclass with Mischa Maisky. She was invited as a young talent for the music festival “Klassiek Leeft Young ” with Liebrecht Vanbeckevoort.

Thaïs is the laureate of several music competitions, such as Concours Flame in Paris, Concours Edmond Baert and Concours Rotary-Breughel in Brussels. She plays an instrument that was specially made for her in 2015 by Thomas Bertrand.