Skip to content

Thijs De Muynck

    Gitaar, Guitar

    English version

    Thijs De Muynck kreeg op 10-jarige leeftijd zijn eerste gitaarlessen van Jona Kesteleyn aan de Academie voor Muziek, Woord en Dans Aalter. Hij studeerde er af met grootste onderscheiding. Momenteel ontwikkelt de gitarist zich verder in de klas van Gaëlle Solal aan Koninklijk Conservatorium Gent. Hij kreeg er tevens les van Johan Fostier, Yves Storms en luitist Wim Maeseele. Daarenboven nam Thijs deel aan masterclasses en stages van gerenommeerde gitaristen als Raphaëlla Smits, Rémi Jousselme, Julián Cardona Toro, Pablo Márquez, Tania Chagnot en Alvaro Pierri. Thijs kreeg de kans om een opname te laten maken bij ‘Gitaar, Maar Waar?’, die een steunpunt wil zijn voor jonge musici. De gitarist toont grote belangstelling voor het 20ste- en 21ste-eeuwse repertoire. Tegelijkertijd streeft hij naar een repertoire dat blijk geeft van een grote diversiteit in stijl en bezetting.


    Thijs De Muynck received his first guitar lessons from Jona Kesteleyn at the age of 10 at the Academy for Music, Word and Dance Aalter. He graduated with highest distinction. The guitarist is currently developing further in Gaëlle Solal’s class at the Royal Conservatory of Ghent. He was also taught by Johan Fostier, Yves Storms and lutenist Wim Maeseele. In addition, Thijs took part in masterclasses and internships by renowned guitarists such as Raphaëlla Smits, Rémi Jousselme, Julián Cardona Toro, Pablo Márquez, Tania Chagnot and Alvaro Pierri. Thijs was given the opportunity to have a recording made with ‘Guitaar, Maar Waar?’, which wants to be a support point for young musicians. The guitarist shows great interest in the 20th and 21st century repertoire. At the same time, he strives for a repertoire that shows great diversity in style and instrumentation.