Skip to content

Tom Van Impe

  Piano

  English version

  Tom Van Impe (°2002) begon piano te spelen op 5-jarige leeftijd. Na drie jaar initiatielessen, zette hij zijn lessen verder bij Catharina Leijnse aan de Academie voor Podiumkunsten te Aalst. Tot op heden kan hij nog altijd op haar ervaring en steun rekenen. Sinds 2020 studeert hij in de klas van Liebrecht Vanbeckevoort aan LUCA School of Arts (Campus Lemmens) te Leuven.

  Hij deed succesvol mee aan enkele wedstrijden. Zo behaalde hij een gedeelde eerste plaats op de Guy Brodeletwedstrijd en werd hij driemaal laureaat en eenmaal laureaatfinalist van de Cantabile pianowedstrijd. In 2019 kreeg hij het topkunstenstatuut toegewezen.

  Hij kreeg verschillende concerten aangeboden door Cantabile en Kamermuziek Jong Vlaanderen. Ook mocht hij op het Arte Amantifestival optreden als Jong Talent.

  In 2021 werd hij geselecteerd voor de zomerstage ‘Piano LAB’ waar hij les kreeg van Liebrecht Vanbeckevoort, Vitaly Samoshko, Hannes Minnaar en Mariangela Vacatello.
  Hij volgde masterclasses bij o.a. Jean-Claude Vanden Eynden, Philippe Raskin en Joop Celis.

  Video: Tom Van Impe stelt zich voor als Arte Amanti Jong Talent 2021


  Tom Van Impe (°2002) started playing the piano at the age of 5. After three years of initiation lessons, he continued his lessons with Catharina Leijnse at the Academy of Performing Arts in Aalst. He can still count on her experience and support to this day. Since 2020 he has been studying in the class of Liebrecht Vanbeckevoort at LUCA School of Arts (Campus Lemmens) in Leuven.

  He successfully participated in several competitions. He achieved joint first place in the Guy Brodelet Competition and was a three-time laureate and a finalist of the Cantabile Piano Competition. In 2019 he was awarded the “top arts” status.

  He was offered several concerts by Cantabile and Kamermuziek Jong Vlaanderen. He was also allowed to perform as a Young Talent at the Arte Amanti festival.

  In 2021 he was selected for the summer internship ‘Piano LAB’ where he was taught by Liebrecht Vanbeckevoort, Vitaly Samoshko, Hannes Minnaar and Mariangela Vacatello.

  He attended masterclasses with Jean-Claude Vanden Eynden, Philippe Raskin and Joop Celis, among others.