Tom Van Impe

Piano

English version

Tom Van Impe (°2002) begon piano te spelen op 5-jarige leeftijd. Hij volgde les bij Catharina Leijnse aan de Academie voor Podiumkunsten te Aalst en volgde masterclasses bij Jean-Claude Van den Eynden en Philippe Raskin. Sinds dit jaar volgt hij les bij Liebrecht Vanbeckevoort aan LUCA School of Arts te Leuven.

Tom behaalde een gedeelde eerste plaats op de Guy Brodeletwedstrijd en werd driemaal laureaat en eenmaal laureaatfinalist van de Cantabile pianowedstrijd. Vorig jaar kreeg hij het topkunstenstatuut toegewezen.

Video: Tom Van Impe stelt zich voor als Arte Amanti Jong Talent 2021


Tom Van Impe (° 2002) started playing the piano at the age of 5. He took lessons with Catharina Leijnse at the Academy for Performing Arts in Aalst and took master classes with Jean-Claude Van den Eynden and Philippe Raskin. Since this year he has been taking lessons with Liebrecht Vanbeckevoort at LUCA School of Arts in Leuven.

Tom won first place in the Guy Brodelet competition and was three times laureate and once laureate finalist of the Cantabile piano competition. Last year he was awarded the top arts statute.