Skip to content

van der Rohe Pianotrio

  Olivier Lemmens, viool/violin
  Sebastian Pilz, cello
  Raphael Becker, piano

  English version

  Olivier Lemmens begon op 4-jarige leeftijd met viool bij docent Francis Reusens aan de Stedelijke Academie te Lier. Later volgde hij er ook les bij Wim Meuris. Hij studeerde er af in 2011 met grootste onderscheiding. In datzelfde jaar won hij ook een eerste prijs op de Dexia Classics wedstrijd te Brussel.

  Sinds 2015 studeert hij aan het conservatorium van Antwerpen bij Guido de Neve. Hij combineerde deze opleiding met zijn studies Industrieel Ingenieur Elektronica-ICT aan de KU Leuven, die hij in 2016 afrondde. Hij trad al verschillende keren op als solist in België, Nederland en Frankrijk met onder andere strijkorkest Amadeeke en het kamerorkest van het Conservatorium. Ook volgde hij verschillende masterclasses bij onder andere Boris Belkin, Clive Brown, Erik Sluys en Jean-Jacques Kantorow.

  Sebastian Pilz kreeg zijn eerste lessen cello toen hij vijf jaar oud was. In de daarop volgende jaren was hij leerling van Manuel von der Nahmer en Ilia Laporev. Hij zette zijn muzikale opleiding verder met masterclasses bij Troels Svane en bij Ophélie Gaillard in Parijs, alsook bij Aleksandr Khramouchin en Jerome Pernoo aan de Musica Mundi school in Waterloo.

  Als lid van het ODEON jeugd symfonie orkest uit München (gesponsord door de Münchner Philharmoniker) ondernam hij concertreizen naar onder andere Italië, Hongarije en China. Sebastian won verschillende prijzen bij het gerenommeerde Jugend Musiziert concours en kreeg in 2016 voor Duitsland een eerste prijs in de categorie cello solo. Momenteel studeert hij bij Professor Justus Grimm aan het Koninklijk Conservatorium in Antwerpen

  Raphael Becker werd in 1997 geboren te Sondershausen (Duitsland) in een familie van professionele klassieke muzikanten. Hij kreeg zijn eerste pianolessen van zijn moeder. Op 16-jarige leeftijd ging hij naar de kunsthumaniora te Antwerpen waar hij piano studeerde bij Nicolas Callot. Ook kreeg hij les als jong talent aan het conservatorium waar hij kamermuziek volgde bij onder andere Wietse Beels en Annelien van Wauwe. Vandaag studeert hij voor zijn master opleiding aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen bij Sergei Edelmann. Verder volgde hij vele masterclasses van pianisten zoals: Ian Fountain, Frank Peeters, Henri Sigfridsson, Lucas Blondeel, Jan Michiels, Daniel Blumenthal, Eleonora Josiovitch en anderen.

  Raphael concerteert regelmatig, onder andere op het jaarlijkse Arte Amanti Festival in Vlaanderen. Hij nam deel aan de International Summer Academy Cervo (Italië) en hij was finalist van de IYTMC-competitie.


  Olivier Lemmens started with violin lessons at the age of 4 with Francis Reusens, and later with Wim Meuris, at the SAMWD in Lier. He graduated in 2011 with the highest distinction. That same year he also won first prize at the Dexia Classics competition in Brussels.

  Since 2015 he has been studying at the Conservatory of Antwerp with Guido de Neve. He combined this education with his studies industrial engineer electronics-ICT at K.U. Leuven, which he completed in 2016. He has performed several times as a soloist in Belgium, the Netherlands and France. He also took several masterclasses with Boris Belkin, Clive Brown, Erik Sluys and Jean-Jacques Kantorow.

  Sebastian Pilz got his first cello lessons at the age of 5. In the following years he was a pupil of Manuel von der Nahmer and Ilia Laporev. Sebastian continued his musical education by participating in masterclasses with Troels Svane and Ophélie Gaillard in Paris, as well as with Aleksandr Khramouchin and Jerome Pernoo at the Musica Mundi school in Waterloo.

  As a member of the ODEON Youth Symphony Orchestra from Munich (sponsored by the Münchner Philharmonic) he took part in concert trips to Italy, Hungary, China, and others. Sebastian won several prizes at the renowned Jugend Musiziert competition and in 2016 he also won first prize for Germany in the competition for cello solo. He is currently studying with Professor Justus Grimm at the Royal Conservatory in Antwerp.

  Raphael Becker was born in Sondershausen Germany in 1997 in a family of professional classical musicians. His mother gave him his first piano lessons. At the age of 16 he went to Antwerp at the Kunsthumaniora, where he received piano lessons from Nicolas Callot. He also took classes as a young talent at the conservatory where he followed chamber music with Wietse Beels and Annelien van Wauwe, among others. Today he is studying for his Master degree at the Royal Conservatory of Antwerp with Sergei Edelmann. He followed many masterclasses with Ian Fountain, Frank Peeters, Henri Sigfridsson, Lucas Blondeel, Jan Michiels, Daniel Blumenthal, Eleonora Josiovitch and others.

  Raphael performs regularly, for instance at the Arte Amanti festival in Belgium and participated at the Cervo Summer Academy ( Italy ). He was a finalist of the IYTMC competition.